Pohybová lekce Gaga s Natašou Novotnou / Gaga movement class with Nataša Novotná

14. 10. Ne 18:00–19:30 – Zkušebna baletu ND, Anenské náměstí 2

Lístky možno zakoupit pouze osobně na pokladně Kina Pilotů/The ticket can be bought only in Kino Pilotů at the counter

Gaga je pohybová řeč vyvíjená v průběhu let Ohadem Naharinem, paralelně s jeho prací choreografa a uměleckého ředitele souboru Bathseva Dance Company. Jazyk Gaga v základu vychází z víry v uzdravení, dynamiku a neustále se měnící sílu pohybu. Pozor omezená kapacita.

Gaga is the movement language that has been developed by Ohad Naharin throughout many years, parallely to his work as a choreographer and the artistic director of Batsheva Dance Company. The Language of Gaga originated from the belief in the healing, dynamic, and ever-changing power of movement. Attention: the number of attendees is limited.