Ruth Ben Hadar: Historie izraelské kinematografie – počátky izraelského filmu / History of Israeli cinema – the early years

Přednáška v češtině / Lecture in Czech, 60 min

Izraelská filmová vědkyně Ruth Ben Hadar se ve své přednášce bude věnovat vývoji izraelského národního filmu od raných snímků až do vzniku státu. Pohovoří také o vlivu sionismu na izraelský film, o definici izraelského hrdiny a o prezentaci Izraele v dobových filmech). Přednášku doprovodí bohatý filmový materiál.