Ruth Ben Hadar: Palestinský hrdina v izraelském filmu / The Palestinian hero in Israeli cinema

Přednáška v češtině / Lecture in Czech, 60 min

Ve své přednášce se Ruth Ben Hadar zaměří na obraz palestinského konfliktu a zvláště pak na to, jak současná izraelská kinematografie zobrazuje palestinského hrdinu. Přednášku doprovodí bohatý filmový materiál.