Výběr studentských filmů z Jeruzaléma / A selection of students movies from Jerusalem

Jazyk/Language: HE, EN, RU | Titulky/Subtitles: CZ, EN
9 filmů/9 movies, 138 min

Nejnovější proudy současné izraelské kinematografie. Přehlídka devíti krátkých filmů ze tří nejvýznamnějších jeruzalémských filmových škol – Filmové školy Sama Spiegela, Školy filmové a televizní tvorby Maale a seskupení nezávislých animátorů Tohu, které se formovalo z absolventů Becalelovy akademie.

The newest streams of contemporary Israeli cinema. The showcast of 9 short movies selected from 3 main Jerusalem film schools – The Jerusalem Sam Spiegel School, The Maaleh School of Film and Television and Tohu (a collective of independent animation artists graduated from Bezalel).