Program festivalu

Festival izraelského filmu KOLNOA (קולנוע), jenž v názvu nese hebrejský výraz pro kino či kinematografii, představuje filmovou produkci této pozoruhodné a pestré země plné protikladů.

Přinášíme snímky se kterými se v běžné české filmové distribuci téměř nesetkáme. Pro festival vybíráme jak filmové novinky, tak i starší kultovní snímky z  oblasti hrané a dokumentární tvorby. Součástí festivalu jsou i tematické přednášky o izraelském filmu, prezentace tvorby izraelských filmových škol a doprovodný program z oblasti tance, hudby, výtvarného i kulinářského umění.

Festival probíhá za laskavé finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky a dalších dárců. Festivalu poskytlo záštitu Velvyslanectví Státu Izrael v České republice. Bez úžasné podpory a zájmu návštěvníků festivalu by však festival nikdy nemohl splnit svůj účel. Všem návštěvníkům, dárcům, podporovatelům i dobrovolníkům velmi děkujeme. Váš tým KOLNOA.

Místa konání 2. festivalu izraelského filmu KOLNOA 2018:
Kino Pilotů, Donská 19, Praha 10
Kino 35, Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1
Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
Restaurace Etnosvět, Legerova 40, Praha 2
Manifesto Pop-up Market, Na Florenci, Praha 1
Zkušebna baletu Národního divadla, Anenské náměstí 3, Praha 1

About the festival

The KOLNOA festival of Israeli film, which bears in its name the Hebrew word for film or cinematography, presents the film production of this noteworthy land, full of colour, variety and contrasts.

We are presenting films which we commonly don´t encounter in the regular Czech film distribution. We choose for the festival both newly released films and older classics of feature and documentary production. Lectures on various themes pertaining to the Israeli film accompany the festival together with presentations of Israeli film schools and a fringe programme consisting in dance, music, arts and culinary craft.

The festival takes place thanks to the generous support of The Capital City of Prague, The Ministry of Culture of the Czech Republic and other sponsors and under the auspices of the Embassy of the State of Israel in the Czech Republic. It is however mainly owing to the support of the KOLNOA fans and their keen interest in this sphere that the festival now fulfils its aims. We are very grateful to all visitors, donors, supporters and volunteers.Sincerely yours,KOLNOA Team

Where KOLNOA Festival takes place:
Kino Pilotů, Donská 19, Praha 10
Kino 35, Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1
Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
Restaurace Etnosvět, Legerova 40, Praha 2
Manifesto Pop-up Market, Na Florenci, Praha 1
Zkušebna baletu Národního divadla, Anenské náměstí 3, Praha 1