O nás

Festival izraelského filmu byl založen v roce 2017 spolkem KOLNOA CZ z.s. Zakládající členové Roman Lesný (nakladatelství ALIGIER), Tereza Regnerová (toho času vedoucí kultury na Velvyslanectví Státu Izrael), Jan Macola (majitel Kina Pilotů) a Kristýna Lesná (studentka Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku) stáli u zrodu prvního ročníku.

Díky spolupráci a nápadům týmu zapálených lidí jako jsou Alžběta Macolová, Lenka Bukovská, Přemysl Bukovský, Ruth Hufnagel Ben Hadar, Jitka Pánek Jurková a mnozí další, se podařilo založit tradici festivalu.

Organizační tým
Ředitel festivalu: Roman Lesný
Programová ředitelka: Tereza Regnerová
Ředitelka Kino Pilotů: Alžběta Macolová
Majitel Kina Pilotů: Jan Macola
Vedoucí kina 35, Francouzský institut v Praze: Martina Hřibová
Koordinátorka překladatelských služeb: Lenka Bukovská
Grafický design: Přemysl Bukovský
Filmová dokumentace: Kristýna Lesná
Odborní poradci:
 • Evan Lazar
 • Ruth Hufnagel Ben Hadar
 • Viera Langerová

Kontakt
KOLNOA CZ z.s.
Brabcova 1159/2
147 00 Praha 4
IČ 06149103
Městský soud v Praze, spisová značka: L 68537 vedená u Městského soudu v Praze

Roman Lesný, ředitel festivalu - rlesny@aligier.cz
Tereza Regnerova, programová ředitelka festivalu - tereza.regnerova@gmail.com
info@kolnoa.cz tel.: +420 241 402 580

About us

The festival of Israeli film was incorporated in 2017 by an association KOLNOA CZ z.s. The founding members are: Roman Lesný (ALIGIER publishing house), Tereza Regnerová (then the Head of the Culture Department at the Israeli Embassy in Prague), Jan Macola (the owner of Kino Pilotů) and Kristýna Lesná (student of Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek), who organized the first season.

Much appreciation for cooperation and ideas goes to the team of inspired people like Alžběta Macolová, Lenka Bukovská, Přemysl Bukovský, Ruth Hufnagel Ben Hadar, Jitka Pánek Jurková and others who succeeded in founding the tradition of the festival.

Organization
The Director: Roman Lesný
The Programme Director: Tereza Regnerová
The Director of Kino Pilotů: Alžběta Macolová
The Owner of Kino Pilotů: Jan Macola
The Head of Kino 35 at the French Institute: Martina Hřibová
Coordinator of translation service: Lenka Bukovská
Graphic design: Přemysl Bukovský
Film Documentation: Kristýna Lesná
Expert Advisors:
Evan Lazar
Rut Hufnagel Ben Hadar
Viera Langerová

Contact:
KOLNOA CZ z.s.
Brabcova 1159/2
147 00 Praha 4
Municipal Court in Prague, File No.: L 68537 maintained at the Municipal Court in Prague

Roman Lesný, the Festival Director - rlesny@aligier.cz
Tereza Regnerova, the Festival Programme Director - tereza.regnerova@gmail.com
info@kolnoa.cz tel.: +420 241 402 580