Přehled filmů/ List of films. (Kolnoa 2022)

Amerika
America
אמריקה

Jazyk / Language: HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael, Německo, ČR / Israel, Germany, Czech Republic 2022, 127 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Ofir Raul Graizer

IMDB | CSFD

CZ Eli pracuje jako učitel plavání v Chicagu, když se dozví o smrti otce, musí se vrátit do rodného Izraele. Jeho rozhodnutí kontaktovat přítele z dětství spustí sérii událostí, která nejen jim dvěma navždy změní život. Citlivá pocta kinematografii 60. a 70. let a okouzlující příběh o lásce a přátelství – to je snímek Amerika. Promítání filmu uvede režisér Ofir Raul Graizer

EN Eli works as a swimming coach in Chicago but news of his father’s death necessitates his return to his native Israel. His decision to contact a friend from his childhood sets in motion a series of events that have a lasting impact on everyone’s lives. An affectionate tribute to 60s and 70s cinema and an enchanting tale of love and friendship – that’s the essence of America. The screening of the film will be opened by the director Ofir Raul Graizer

A bylo jitro
Let It Be Morning
ויהי בוקר

Jazyk / Language: ARAB, HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael, Francie / Israel, France 2021, 101 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Sayed Kashua, Eran Kolirin

IMDB | CSFD

CZ Sami žije v Jeruzalémě se svou ženou a dítětem. Pozvání na bratrovu svatbu ho přiměje vrátit se do arabské vesnice, kde vyrůstal. Po svatbě je vesnice bez vysvětlení uzavřena izraelskými vojáky. Mezi lidmi, kteří zde uvízli, vypukne chaos. Sami, odříznutý od okolního světa a uvězněný v nečekané situaci, sleduje, jak se vše hroutí. Film je natočen na motivy stejnojmenné knihy Sajjída Kašuy, která vyšla také v češtině.

EN Sami lives in Jerusalem with his wife and kid. An invitation to his brother‘s wedding forces him to return to the Arab village where he grew up. After the wedding, with no explanation, the village is put under lockdown by Israeli soldiers. Chaos rises overnight amongst those stuck within the walls. Cut off from the outside world, trapped in an unexpected situation, Sami watches as everything falls apart.

Obrázek vítězství
Image of Victory
תמונת הניצחון

Jazyk / Language: ARAB, HE, SP, DE, EN

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 128 min

Režie / Director: Avi Nesher

IMDB

CZ Snímek inspirovaný skutečnými událostmi roku 1948. Egyptský filmař Hassanin dostane za úkol zdokumentovat útok na izolovaný kibuc Nicanim. Když se obyvatelé kibucu dozvědí o chystaném vojenském útoku, je Mira, mladá, ale statečná matka, postavena před nesmírně těžké rozhodnutí, za něž si válka vyžádá svou cenu.

EN Inspired by true events in 1948. Hassanin, an Egyptian filmmaker, is tasked with documenting a raid on the isolated kibbutz Nitzanim. When the kibbutz learns of the impending army raid, Mira, a young but valiant mother, is forced to reckon with the true cost of war and make an impossible choice.

Nulová motivace
Zero Motivation
אפס ביחסי אנוש

Jazyk / Language: HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2014, 97 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Talya Lavie

IMDB | CSFD

CZ Populární izraelská černá komedie nabízí pronikavý, místy temný, ale velice břitký a vtipný pohled na každodenní život jednotky mladých vojaček na zapadlé základně kdesi v poušti. Scénáristka a režisérka Talja Lavie do filmu promítla vlastní zkušenosti z armády a vykresluje obrázek plný denního snění, genderové politiky a vysokých podpatků.

EN A smash hit in Israel is a unique, sharply observed, sometimes dark and often hilarious portrait of everyday life for a unit of young, female soldiers in a remote Israeli desert outpost. Writer-director Talya Lavie was inspired by her own time in the Israeli Defense Forces and paints a picture of day-dreaming, gender politics and high heels.

Nultého června
June Zero
יוני אפס

Jazyk / Language: HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael, USA / Israel, USA 2022, 105 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Jake Paltrow, Tom Shoval

IMDB

CZ Napínavě odvyprávěný, v jádru však soucitný humanistický film připomíná nechvalně proslulý tribunál s Adolfem Eichmannem, architektem masového vyhlazování Židů během druhé světové války. Zásadní, hojně medializovaná postava zločince je tentokrát nahlížena skrze perspektivu tří účastníků a vykresluje dění předcházející Eichmannově popravě.

EN This thrilling yet, at its core, empathetic and humanist film looks at the infamous trial of Adolf Eichmann, the architect of the mass extermination of Jews during the Second World War. Depicting the events preceding Eichmann‘s execution, it approaches the important and much publicized Nazi criminal through the eyes of three participants in these events.

Berenštejn
Berenshtein
ברנשטיין

Jazyk / Language: RU, DE, PL, UA

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 105 min

Režie / director: Roman Shumunov

IMDB | CSFD

CZ Poslední z velkých partyzánů, kterým se povedlo vypátrat Hitlerovu „zázračnou zbraň“, vzpomíná na válku, která ho připravila o city a identitu, ale nedokázala ho připravit o lidskost. Natočeno podle skutečného příběhu Leonida Berenštejna.

EN The last of the great partisans, who located Hitler‘s “wonder weapon”, returns to the war that took away his feelings and identity, but failed to rob him of his values as a human being. Based on the true story of Leonid Berenshtein.

ZAMĚŘENO NA OSOBNOSTI / FOCUSED ON PERSONALITIES

Grossman
Grossman
 גרוסמן

Jazyk / Language: HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 54 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Adi Arbel

IMDB

CZ Spisovatel David Grossman nás v pozoruhodném dokumentárním snímku nechává nahlédnout do svého soukromí, sdílí s námi své upřímné, důvěrné výpovědi a prozrazuje, jak jemné a spletité jsou spojnice mezi jeho romány a jeho osobním životem. Film bere diváky na soukromou výpravu do duše a tvorby výjimečného člověka a umělce.

EN David Grossman shares the honest, private and intimate insights on camera, and exposes the delicate and complex connection between his novels and his personal life. The film follows Grossman up close and takes the viewers on a personal journey into the soul and work of an exceptional human being.

Čtvrté okno
The Fourth Window
החלון הרביעי

Jazyk / Language: HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 86 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Yair Qedar

IMDB

CZ Osobní příběh světově úspěšného Amose Oze, spisovatele překládaného do 45 jazyků, skrývá dvě tragédie. Když mu bylo 12 let, jeho matka spáchala sebevraždu a několik let před Ozovou smrtí ho dcera obvinila z fyzického a psychického násilí a přerušila s ním styky. Rozhovorem s autorkou jeho posledního životopisu se v dokumentu prolínají úryvky z románů i hovory s Ozovými nejbližšími a skládají se do posledního příběhu, který Amos Oz vypráví.

EN Behind the international success story of Amos Oz, a symbol of the Israeli conscience and a writer translated into 45 languages, lurked a double tragedy. When he was 12-years-old his mother committed suicide, and a few years before his death his daughter accused him of being physically and mentally violent, ending all communication with him.

Poslední kapitola A. B. Jehošuy
The Last Chapter of A. B. Yehoshua
הפרק האחרון של א"ב יהושע

Jazyk / Language: HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 58 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Yair Qedar

IMDB

CZ Laskavý portrét předního izraelského spisovatele A. B. Jehošuy. I přes to, že bojuje se smrtelnou nemocí, vdovstvím i osamělostí, ani na okamžik se nevzdává radosti ze života, čelí smrti s neochvějnou upřímností a přitom nepřestává pracovat na nové knize. Vzácný a fascinující pohled na jednoho z nejoblíbenějších izraelských spisovatelů, který zemřel v červnu 2022.

EN A loving portrait of A. B. Yehoshua, the prominent Israeli writer. Dealing with a terminal illness, widowhood, and loneliness, but does not for one moment give up his joi de vivre, faces death with unflinching honesty, and still embraces a new book. A rare and fascinating look at one of Israel’s most beloved writers, who passed away in June 2022.

DOKUMENT / DOCUMENTARY

Láska to nebyla
Love It Was Not
אהבה זאת לא הייתה

Jazyk / Language: HE, DE, EN

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael, Rakousko / Israel, Austria 2020, 86 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Maya Sarfaty

IMDB | CSFD

CZ Mladá Židovka Helena Citronová je převezena do Osvětimi, kde naváže rozporuplný milostný vztah s Franzem Wunschem, vysokým důstojníkem SS. O třicet let později dostane dopis od Wunschovy manželky, která Helenu žádá, aby svědčila ve Wunschův prospěch. Helena stojí před těžkým rozhodnutím. Pomůže muži, který brutálně zničil tolik životů, ale zachránil ten její?

EN A young Jewish woman named Helena Citron is taken to Auschwitz, where she develops an unlikely romantic relationship with Franz Wunsch, a high-ranking SS officer. Thirty years later, a letter arrives from Wunsch‘s wife asking Helena to testify on Wunsch‘s behalf. Faced with an impossible decision, Helena must choose. Will she help the man who brutalized so many lives, but saved hers?

Jablka a pomeranče
Apples and Oranges
תוצרת חוץ

Jazyk / Language: HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 80 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Yoav Brill

IMDB

CZ Kibuc – pro idealistickou generaci 60. let naprosté zjevení, pro Izrael zázrak, pro cestovní kanceláře výnosný byznys. Postupem času však kibuc musí čelit dosud neznámým jevům – drogám, alkoholu a sňatkům s nežidovskými dobrovolníky. A válka v Libanonu a izraelsko­-palestinský konflikt zase staví dobrovolníky před otázku, zda podpora kibucu zanemná i podporu státu Izrael.

EN The Kibbutz - a charm for the idealistic 1960s generation, a miracle for Israel, a profitable business for travel agencies. But the Kibbutz found itself facing unfamiliar phenomenon - drugs, alcohol and marriage with non-Jewish volunteers. The war in Lebanon and the Israeli-Palestinian conflict forced the volunteers to face a new question – does supporting the Kibbutz mean supporting the state of Israel?

STUDENTSKÉ FILMY — FILMOVÁ ŠKOLA MAALE

Krůček po krůčku / Taking Steps /
צעדים קטנים

Jazyk / Language: HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2020

Režie / Director: Liel Sharon Gur

CZ Čerstvě vdaná Stav se chystá s manželem odletět do zahraničí na vysněnou horskou túru. Když si Stav týden před odjezdem zlomí nohu, musí se manželé spokojit s o dost skromnějším výletem.

EN Stav, newly married, is about to fly abroad with her husband for the mountain trek of his dreams. When she breaks her foot a week before they are due to leave, the couple must settle for a much less glamorous trip.

Něco modrého / Something Blue / כלה בכחול

Jazyk / Language: HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022

Režie / Director: Yisrael Rohn Rigler

CZ Dvě mladé ultraortodoxní Židovky, Chaja a Šošana, jsou nuceny čelit tomu, co se stane s jejich vztahem, když se v den Chajiny svatby sejdou jako nevěsta a družička.

EN Two ultra-Orthodox Jewish young women, Chaya and Shoshana, are forced to face up to what will happen to their relationship when they come together as bride and bridesmaid on Chaya‘s wedding day.

Pop 30 / פופ 30

Jazyk / Language: HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2019

Režie / Director: Shira Billig

CZ Mika navrhne svému příteli Natimu, aby se vzali, ale ten ji odmítne. Mika se stěhuje zpět domů, ale návrat do minulosti její bolavé srdce nezahojí. Bude muset najít jiný způsob, jak se se vším vyrovnat.

EN Mika’s boyfriend Nati puts an end to the relationship when Mika proposes marriage. Mika moves back home, but going back to the past doesn’t heal her heartache. She will have to find another way of moving on.

Ošklivá labuť / The Ugly Swan /
הברבור המכוער

Jazyk / Language: HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021

Režie / Director: Rachel Levy

CZ Sára, 23letá ultraortodoxní mladá žena, jde na čtvrté rande s Josim, citlivým a milujícím studentem ješivy. Sára má však jedno velké tajemství, jehož odhalení by mohlo zničit všechny šance na štěstí.

EN Sarah, a 23-year-old ultra-Orthodox young woman, goes out on her fourth date with Yossi, a loving and sensitive yeshiva student. But Sara carries a big secret which, if revealed, will destroy all her chances of happiness.

Naomi / נעמי

Jazyk / Language: HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021

Režie / Director: Ella Deutsch

CZ Třináctiletá Naomi se spolu s partou dívek jednou v noci z legrace vloupá do místního bazénu. Jejich dobrodružství však dostane Naomi do situace, kdy se musí rozhodnout, jak daleko je ochotna zajít, aby skryla své postižení.

EN Thirteen-year-old Naomi is one of a group of girls who break into the local swimming pool one night as a prank. But their adventure will force Naomi to come to terms with how far she is prepared to go to hide her disability.

Give it Back!

Jazyk / Language: HE

Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2019

Režie / Director: Ruchama Ehrenhalt

CZ Olivia je dvanáctiletá přistěhovalkyně z New Yorku. Snaží se najít své místo v novém světě, ve kterém právě ocitla, v izraelské společnosti. Příběh o odcizení, přátelství a domově.

EN Olivia is a 12 year old immigrant from New York. She is trying to find her place in the new world she just landed in, Israeli society. A story about alienation, friendship and home.