Israeli Film Festival
 

Festival 
izraelského 
filmu

Ačkoli nás velmi mrzí, že letošní ročník festivalu neumožní osobní návštěvu v Kině Pilotů ani setkání, přednášky či diskuze přímo u filmového plátna, jsme moc rádi, že alespoň formou online projekcí můžeme oslovit zájemce o izraelskou filmovou tvorbu na celém území naší země.

Věříme, že příští 5. ročník budeme moci využít zkušeností ze současné nelehké situace a nabídneme Vám nový zážitek, který bude kombinaci klasického festivalu v prostorách vybraných kin doplněný online programem.

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu.

Přinášíme snímky, se kterými se v běžné české filmové distribuci téměř nesetkáme. Pro festival vybíráme jak filmové novinky, tak i starší kultovní snímky z oblasti hrané a dokumentární tvorby. Součástí festivalu jsou i tematické přednášky o izraelském filmu, prezentace tvorby izraelských filmových škol a další doprovodný program.

Festivalový online PROGRAM / Festival Online Programme

Kishon / Kishon / א. קישון שמו הולך לפניו

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2017, 87 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Michal Weiss, Eliav Lilti, Tomer Sarig

CZ Ephraim Kishon patřil mezi velké spisovatele, kteří udávali izraelské kultuře směr. Za svou padesátiletou kariéru prodal miliony knih a získal dva Zlaté glóby, přesto však nikdy nenapsal vlastní životopis. Ve svých 70 letech pozval ke spolupráci novináře Jarona Londona, aby mu pomohl zmapovat jeho život. Film přivádí tohoto mimořádného muže zpět k životu pomocí animace a předkládá divákům poutavý rozhovor.

EN Ephraim Kishon was one of the great writers who shaped the Israeli essence through their work. In the fifty years of his writing career, he sold millions of books and won two Golden Globes, yet he could never write his own biography. At the age of 70, he invited the journalist Yaron London to help him to map his life. The documentary uses animation to ‚bring back to life‘ Kishon‘s persona and reenact the rare dialog.

Konec lásky / The End of Love / סוף האהבה

Jazyk / Language: HE, FR, EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Francie, Izrael / France, Israel, 2019, 90 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Keren Ben Rafael

CZ Ona s čerstvým potomkem v Paříži. On v Tel Avivu, kde čeká na obnovení víza. Film Keren Ben Rafaelové (režisérky filmu Panny) mapuje lásku v digitální éře. Dialogy postav se odehrávají prostřednictvím Skypu a sledují vztah manželů Julie a Juvala. Přežije jejich láska tuto novou formu interakce?

EN Keren Ben Rafael’s film (director of the film Virgins) is an exploration of love in the digital era. Unfolding entirely through Skype conversations, the film follows Julie and Yuval, a married couple with a new baby, as they try to maintain a long-distance relationship between Paris and Tel Aviv while Yuval awaits a visa renewal. Can their love withstand this new form of interaction?

Ženy z kadeřnictví / Women in Sink / חפיפה

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael, Velká Británie / Israel, UK, 2015, 36 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Iris Zaki

CZ V Haifě v kadeřnictví „Fifi“, patřícímu arabské křesťance, nainstaluje režisérka Iris Zakiová kameru nad umyvadlem a při mytí vlasů zpovídá své nové zákaznice. Vzniká tak nečekaný souhrnný portrét – v prostoru, kde se cítí bezpečně, sdělují arabské a židovské ženy své rozdílné názory na politiku, historii i lásku.

EN At “Fifi’s”, a hair salon owned by a Christian Arab in Haifa, Israel, the director installs a camera over the washbasin, where she chats with the clients she is shampooing. She thus paints an unexpected choral portrait of this space that provides temporary freedom, where Arab and Jewish women share their differences and a community of views on politics, history and love.

Naše filmy online / Our Online Films

Více informací o festivalu / More about the festival

O nás

Festival izraelského filmu byl založen v roce 2017 spolkem KOLNOA CZ z.s. Zakládající členové Roman Lesný (nakladatelství ALIGIER), Tereza Gontmakher Regnerová (toho času vedoucí kultury na Velvyslanectví Státu Izrael), Jan Macola (majitel Kina Pilotů) a Kristýna Lesná (toho času studentka Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku) stáli u zrodu prvního ročníku.

Díky spolupráci a nápadům týmu zapálených lidí jako jsou Alžběta Macolová, Lenka Bukovská, Přemysl Bukovský, Ruth Hufnagel Ben Hadar, Jitka Pánek Jurková a mnozí další, se podařilo založit tradici festivalu.

Organizační tým
Ředitel festivalu: Roman Lesný
Programová ředitelka: Tereza Gontmakher Regnerová
Ředitelka Kino Pilotů: Alžběta Macolová
Majitel Kina Pilotů: Jan Macola
Koordinátorka překladatelských služeb: Lenka Bukovská

Grafický design:
• Ondřej Matyáš
• Přemysl Bukovský (2017—2018)

Filmová dokumentace: Kristýna Lesná

Odborní poradci:
• Evan Lazar
• Ruth Hufnagel Ben Hadar
• Viera Langerová
• Lukáš Přibyl

O festivalu

Festival izraelského filmu KOLNOA (קולנוע), jenž v názvu nese hebrejský výraz pro kino či kinematografii, představuje filmovou produkci této pozoruhodné a pestré země plné protikladů.

Přinášíme snímky, se kterými se v běžné české filmové distribuci téměř nesetkáme. Pro festival vybíráme jak filmové novinky, tak i starší kultovní snímky z oblasti hrané a dokumentární tvorby. Součástí festivalu jsou i tematické přednášky o izraelském filmu, prezentace tvorby izraelských filmových škol a doprovodný program z oblasti tance, hudby, výtvarného i kulinářského umění, ukázky základů hebrejštiny či arabštiny.

Festival probíhá za laskavé finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky a dalších dárců. Festivalu poskytlo záštitu Velvyslanectví Státu Izrael v České republice. Bez úžasné podpory a zájmu návštěvníků festivalu by však festival nikdy nemohl splnit svůj účel. Všem návštěvníkům, dárcům, podporovatelům i dobrovolníkům velmi děkujeme. Váš tým KOLNOA.

Místo konání festivalu izraelského filmu KOLNOA:
Kino Pilotů, Donská 19, Praha 10

Kontakt

KOLNOA CZ z.s.
Brabcova 1159/2
147 00 Praha 4
IČ 06149103
Městský soud v Praze, spisová značka: L 68537 vedená u Městského soudu v Praze

Roman Lesný, ředitel festivalu - rlesny@aligier.cz
Tereza Regnerova, programová ředitelka festivalu - tereza.regnerova@gmail.com
info@kolnoa.cz tel.: +420 241 402 580

About us

The festival of Israeli film was incorporated in 2017 by not-for-profit association KOLNOA CZ z.s. The founding members are: Roman Lesný (ALIGIER publishing house), Tereza Gontmakher Regnerová (that time the Head of the Culture Department at the Israeli Embassy in Prague), Jan Macola (the owner of Kino Pilotů) and Kristýna Lesná (that time student of Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek), who organized the first season.

Much appreciation for cooperation and ideas goes to the team of inspired people like Alžběta Macolová, Lenka Bukovská, Přemysl Bukovský, Ruth Hufnagel Ben Hadar, Jitka Pánek Jurková and others who succeeded in founding the tradition of the festival.

Organization
The Director: Roman Lesný
The Programme Director: Tereza Gontmakher Regnerová
The Director of Kino Pilotů: Alžběta Macolová
The Owner of Kino Pilotů: Jan Macola
Coordinator of translation service: Lenka Bukovská

Graphic design:
• Ondřej Matyáš
• Přemysl Bukovský (2017—2018)

Film Documentation: Kristýna Lesná

Expert Advisors:
• Evan Lazar
• Ruth Hufnagel Ben Hadar
• Viera Langerová
• Lukáš Přibyl

About the festival

he KOLNOA festival of Israeli film, which bears in its name the Hebrew word for film or cinematography, presents the film production of this noteworthy land, full of colour, variety and contrasts.

We are presenting films which we commonly don´t encounter in the regular Czech film distribution. We choose for the festival both newly released films and older classics of feature and documentary production. Lectures on various themes pertaining to the Israeli film accompany the festival together with presentations of Israeli film schools and a fringe programme consisting in dance, music, arts and culinary craft, and basics of Hebrew and Arabic.

The festival takes place thanks to the generous support of The Capital City of Prague, The Ministry of Culture of the Czech Republic and other sponsors and under the auspices of the Embassy of the State of Israel in the Czech Republic. It is however mainly owing to the support of the KOLNOA fans and their keen interest in this sphere that the festival now fulfils its aims. We are very grateful to all visitors, donors, supporters and volunteers.
Sincerely yours, KOLNOA Team

Where KOLNOA Festival takes place:
Kino Pilotů, Donská 19, Praha 10

Contact

KOLNOA CZ z.s.
Brabcova 1159/2
147 00 Praha 4
Municipal Court in Prague, File No.: L 68537 maintained at the Municipal Court in Prague

Roman Lesný, the Festival Director - rlesny@aligier.cz
Tereza Regnerova, the Festival Programme Director - tereza.regnerova@gmail.com
info@kolnoa.cz tel.: +420 241 402 580