ISRAELI FILM FESTIVAL
October 20.—22. 2023 

Festival 
izraelského 
filmu

20.—22. října 2023
PRAHA

Festival KOLNOA hluboce soucítí s obyvateli Izraele v této velmi těžké situaci a plně odsuzuje útoky palestinských teroristů na Stát Izrael a jeho obyvatele.

The KOLNOA Festival deeply sympathizes with the people of Israel in this very difficult situation and we fully condemn the attacks by Palestinian terrorists on the State of Israel and its people.

Mimořádně zařazujeme – k uctění památky filmaře Jahava Winnera, zavražděného před pár dny teroristy z Hamásu, uvádíme premiéru jeho nejnovějšího (a bohužel i posledního) krátkého filmu „Kluk“.

Specially included – to honor the memory of the filmmaker Yahav Winner, murdered a few days ago by Hamas terrorists we present a special premiere of his latest (and unfortunately last) short film “The Boy”.

Festival izraelského filmu KOLNOA 2023 otevírá své brány již 20. října 2023 a těšíme se na Vás tradičně v Kině Pilotů. Letošní již 7. ročník festivalu KOLNOA Vám nabídne mnoho přes 20 projekcí a přednášek, svůj film Exodus 91 osobně přestaví režisér filmu Micah Smith.
Zveme Vás na minilekci hebrejštiny, výstavu fotografií a přednášku o kultuře, filmu. Těšte se na filmové ochutnávky vůní, barev, chutí, obrazů, zvuků, příběhů a vibrující atmosféry Izraele – která se nenechá odradit od lásky k životu ani současnými teroristickými útoky.
Snažíme se, aby KOLNOA byla festivalem, kde se budete cítit skvěle a jako doma. Proto se snažíme reflektovat vaše nápady a přání. Oceníme každý námět, připomínku, zkušenost.
O všech aktualitách Vás průběžně informujeme na našem FB profilu KOLNOACZ.
Již nyní můžete vstupenky zakoupit na www.kinopilotu.cz
You can already buy tickets at www.kinopilotu.cz

Naše filmy / Our Films

Festivalový PROGRAM / Festival Programme

16:30
Šumař: Zázrak zázraků / Fiddler: A Miracle of Miracles

Jazyk / Language: EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN

USA 2019, 97 min

Režie / Director: Max Lewkowicz

Scénář / Screenplay: Max Lewkowicz, Valerie Thomas

CZ Příběh vzniku jednoho z nejoblíbenějších muzikálů z Broadwaye, Šumaře na střeše, na pozadí změn, které se odehrávaly v New Yorku na počátku 60. let, kdy se měnilo „tradiční“ vnímání genderových rolí, rasových otázek či přístupu k náboženství. Skrze rozhovory s tvůrci inscenace můžeme tento celosvětově úspěšný muzikál i jeho filmové zpracování vnímat v kontextu velkých společenských změn v Americe v polovině 20. století. Jak film ukazuje, tím skutečným zázrakem zázraků je, že diváci po celém světě považují už celé půlstoletí tento příběh za svůj vlastní.

EN The origin story behind one of Broadway‘s most beloved musicals, Fiddler on The Roof, and its creative roots in early 1960s New York, when “tradition” was on the wane as gender roles, sexuality, race relations and religion were evolving. Intimate interviews with the show‘s creators reveal how the tremendous success and worldwide impact of Fiddler and its film adaptation is viewed through the lens of the social upheaval and change in mid-20th century America. As the film shows, the true miracle of Fiddler is that audiences world-wide and for the last half century claim the story as their own.

16:45
Neplodná / Barren / עקרה

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 108 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Mordechai Vardi

CZ Ortodoxní Fejgi je vdaná už čtyři roky a zoufale touží po dítěti. Její muž Naftali odmítá podstoupit léčbu neplodnosti věří v sílu modlitby, která jim dítě přinese. Po nedobrovolném, traumatickém rituálu, který má vyléčit neplodnost, se k Fejgi rodina i manžel obracejí zády. Ona sama neví, jestli dokáže najít místo v jediném světě, který kdy poznala. Nádherně nasnímaný film, zasazený do prostředí breslavských chasidů v mystikou prodchnutém Safedu, nabízí hluboký mnohovrstevnatý pohled do uzavřené komunity, která vnějšímu světu odhaluje jen málo.

EN Feigi, a young Haredi woman, has still not gotten pregnant after 4 years of marriage. Her husband Naftali doesn‘t agree to fertility treatment, he prefers to believe their desire for a child will be answered through prayer. After enduring a shocking and humiliating “treatment” for infertility, she finds herself shunned by Naftali and questioning her role in the only culture she has ever known. Beautifully photographed and acted, this haunting film offers a deep and multifaceted look into an insular community that reveals little to the outside world.

17:30
Kluk / The Boy / הילד

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2023, 25 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Yahav Winner

CZ Filmový režisér Jahav Winner byl zavražděn teroristy z Hamásu poté, co se je pokusil zdržet, aby dal své manželce, filmařce Šaj-Li Atariové příležitost utéct i s jejich novorozenou dcerkou. Rádi bychom uctili Jahavův život a jeho dílo. Jahavův krátký film Kluk vypráví příběh, který ukazuje život v kibucu Kfar Aza, kde Jahav vyrůstal, i život v mnoha dalších izraelských vesnicích podél hranice s Gazou. Tyto komunity utrpěly těžké ztráty během probíhajících útoků. Snímek Chlapec získal cenu za nejlepší kameru na Mezinárodním festivalu studentských filmů v Tel Avivu 2023.
Ve filmu můžeme vidět předního izraelského herce Jorama Toledana, který ztvárnil hlavní roli ve snímku Exodus 91.

EN The filmmaker Yahav Winner was murdered by Hamas terrorists after attempting to stall them in order to allow Shaylee Atary, his wife and a filmmaker as well, to escape with their newly born daughter. In the wake of this tragedy, we find solace in the thought of celebrating Yahav's life and work. Yahav's short film, The Boy, unfolds a narrative that sheds light on life in Kfar Aza, the kibbutz of his upbringing, and numerous other Israeli villages along the border with Gaza. These communities have borne the heavy weight of losses during the ongoing attacks. The film won the Best Cinematography Award at the Tel Aviv International Student Film Festival 2023.
The film features prominent Israeli actor Yoram Toledano, who played the lead role in Exodus 91.

18:15

Sirény / Sirens / נפילות

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: EN

Izrael / Israel 2022, 108 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Erez Tadmor

CZ Zatímco na Tel Aviv dopadají rakety, frustrovaný izraelský pár po ranním telefonátu lékaře z kliniky pro léčbu neplodnosti čelí řadě nepříjemností ve vtipném krátkometrážním snímku plném překvapení. Film Sirény získal izraelského Oscara za nejlepší krátký film roku 2018 a můžeme v něm vidět Roye Asafa, který ztvárnil jednu z hlavních rolí ve snímku Děti nikoho.

EN As missiles rain down on Tel Aviv, a frustrated Israeli couple faces a series of misadventures after an early morning call from the fertility doctor, in this frantic, funny and surprise-filled Israeli Academy Award winner for Best Short Film, 2018. Featuring Roy Assaf, who played one of the main roles in The Children of Nobody.

18:30
Kino Sabájá / Cinema Sabaya / סינמה סבאיא

Jazyk / Language: ARAB, HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 104 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Orit Fouks Rotem

CZ Skupinka arabských a židovských žen se účastní filmařského kurzu v komunitním centru pod vedením mladé dokumentaristky. Jak studentky vzájemně sdílí záběry ze svého osobního života, mizí předsudky, které vůči sobě zpočátku cítily. Ženy pocházející z velmi odlišných prostředí si k sobě vytvářejí tím pevnější pouto, čím lépe poznávají jedna druhou i sebe sama. Snímek inspirovaný režisérčinými osobními zkušenostmi ukazuje, jak umění dovede sbližovat lidi z různých komunit, přirozeně střídá vážné rozhovory i veselé okamžiky, které tato nesourodá skupina žen zažívá. Po páteční projekci následuje debata. Promítání proběhne ve spolupráci s Židovským filmovým klubem JCC Prague a s finanční podporou hl. m. Prahy. 

EN A group of Arab and Jewish women attend a video workshop at a community center run by a young filmmaker. As they share footage from their home life, their preconceptions and barriers are broken down. The women – with very different backgrounds form an empowering bond as they learn more about each other... and themselves. Inspired by the director’s own experiences, the film presents art‘s capacity to unite disparate communities, moving effortlessly between the gravity of their conversations and the genuine joy generated by this unlikely group of friends.

The Friday’s screening will be followed by a discussion with Eliška Kodyšová, a psychologist and director of "Aperio" – an organization for healthy parenting, and past chairwoman of the Czech Women's Lobby. The event is organized in collaboration with JCC Prague's Jewish Film Club and is supported by the city of Prague. 

19:00
Golda – Železná lady Izraele / Golda

Jazyk / Language: EN, HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Velká Británie, USA / UK, USA 2023, 100 min

Režie / Director: Guy Nattiv

Scénář / Screenplay: Nicholas Martin

CZ 6. října 1973, v den největšího izraelského svátku, zahájila spojená vojska Egypta, Sýrie Jordánska překvapivý útok na Sinajský poloostrov Golanské výšiny. Golda Meirová, jediná premiérka v dějinách Izraele, stojí proti přesile, čelí bezprostřednímu, evidentnímu a všudypřítomnému nebezpečí, tikající časované bombě, které, jak doufala, nikdy nebude muset čelit. Téměř nepoznatelná Helen Mirren ztělesňuje jednu z nejikoničtějších nejvlivnějších politických vůdkyň dvacátého století.

EN On October 6th, 1973, on Israel’s holiest day, the combined forces of Egypt, Syria, and Jordan begin a surprise attack on the Sinai Peninsula and the Golan Heights. Outnumbered and outgunned, Israel’s only female Prime Minister, Golda Meir, confronts the immediate, clear, and present danger of a ticking timebomb that she hoped never to face. An almost unrecognisable Helen Mirren brings to life one of the most iconic and influential political leaders of the twentieth century.

19:15
Kluk / The Boy / הילד

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2023, 25 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Yahav Winner

CZ Filmový režisér Jahav Winner byl zavražděn teroristy z Hamásu poté, co se je pokusil zdržet, aby dal své manželce, filmařce Šaj-Li Atariové příležitost utéct i s jejich novorozenou dcerkou. Rádi bychom uctili Jahavův život a jeho dílo. Jahavův krátký film Kluk vypráví příběh, který ukazuje život v kibucu Kfar Aza, kde Jahav vyrůstal, i život v mnoha dalších izraelských vesnicích podél hranice s Gazou. Tyto komunity utrpěly těžké ztráty během probíhajících útoků. Snímek Chlapec získal cenu za nejlepší kameru na Mezinárodním festivalu studentských filmů v Tel Avivu 2023.
Ve filmu můžeme vidět předního izraelského herce Jorama Toledana, který ztvárnil hlavní roli ve snímku Exodus 91.

EN The filmmaker Yahav Winner was murdered by Hamas terrorists after attempting to stall them in order to allow Shaylee Atary, his wife and a filmmaker as well, to escape with their newly born daughter. In the wake of this tragedy, we find solace in the thought of celebrating Yahav's life and work. Yahav's short film, The Boy, unfolds a narrative that sheds light on life in Kfar Aza, the kibbutz of his upbringing, and numerous other Israeli villages along the border with Gaza. These communities have borne the heavy weight of losses during the ongoing attacks. The film won the Best Cinematography Award at the Tel Aviv International Student Film Festival 2023.
The film features prominent Israeli actor Yoram Toledano, who played the lead role in Exodus 91.

21:00
Děti nikoho / Children of Nobody / ילדים של אף אחד

Jazyk / Language: EN, HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 108 min

Režie / Director: Erez Tadmor

Scénář / Screenplay: Erez Tadmor, Roy Assaf

CZ Problémoví chlapci, kteří žijí na okraji izraelské společnosti, se musí spojit, aby zachránili svůj náhradní domov, díky němuž neskončili na ulici. Dlouhá léta poskytovala Margalit ve svém domě na předměstí Tel Avivu láskyplné útočiště dětem z rozvrácených rodin. Když dojde k tragédii, je na Margalitině pomocníkovi Jackiem, aby domov ubránil před zkorumpovanými developery a získal důvěru sociální pracovnice, která domov přišla prověřit. Film inspirovaný skutečným příběhem nechává promlouvat ty, kterým se často nedostává pozornosti, ani péče.

EN Living on the fringes of Israeli society, troubled boys must band together to save the shelter for at-risk youth that has kept them off the streets. For generations, altruistic surrogate mother, Margalit, provided loving refuge to victims of neglect and violence in a shabby house on Tel Aviv‘s outskirts. When tragedy strikes, it‘s up to right-hand man Jackie to keep the home from corrupt property developers, and assuage a social worker‘s scrutiny. Inspired by a true story, this drama gives voice to those on the periphery, often unnoticed and uncared for.

13:45
Vzpomínky na Marrákeš / Remembering Marrakech / זוכרים את מרקש

Jazyk / Language: ARAB, FR, HE, EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael, Maroko / Israel, Morocco 2022, 89 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Kinar Dar, Amit Erell, Moshe Michael, Zakaria Habbad, Shani Beradt, Shani Cohen, Rotem Elkayam

CZ Příběh židovské čtvrti (tzv. melláhu) v Marrákeši. Mozaika pěti krátkých dokumentárních snímků líčí bohatou minulost, znepokojivou současnost a nejasnou budoucnost jedné z nejstarších židovských čtvrtí v Maroku, viděnou očima studentů izraelské Sapirovy filmové školy a marocké univerzity MU6P. Film ukazuje bohaté kulturní dědictví židovské obce v Marrákeši, pohledem mladých muslimských i židovských filmařů.

EN The story of the Jewish Mellah (quarter) in Marrakech, one of the old ones in Morocco – about the rich past, the worrisome present and the unknown future, as told in a collage of short documentaries by students from Sapir College in Israel and MU6P University in Morocco. A joint production in commemoration of the Jewish memory in Morocco. The film sheds light on the rich cultural legacy of the Jewish community in Marrakech, through the eyes of Muslim as well as Jewish filmmakers.

14:00
STUDENTSKÉ FILMY / STUDENT FILMS — Sapir College
Mimo hru / Out of Play / בין המגרשים

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 21 min

Režie / Director: Romi Menahem

CZ Bar (12) dlouho patřila do chlapecké party i do třídního fotbalového týmu, ale teď si náhle musí své místo znovu obhájit. Přitom zjistí, že v sázce je něco mnohem zásadnějšího.

EN Bar (12), a longtime member of the boys‘ clique and the class‘s soccer team, is forced to re-earn her place in the team‘s lineup and she realizes that a deeper issue is at stake.

Obočí / Upperlip / גבות

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2019, 11 min

Režie / Director: Shiri Cohen

CZ Hořkosladký příběh o dospívání dvanáctileté izraelské dívky, která si jde poprvé nechat upravit obočí do kosmetického salonu.

EN A bittersweet, coming of age tale of a 12-year-old Israeli girl, who goes to the beauty salon for the first time to get her eyebrows done.

Kávu? / Coffee? / ?רוצה קפה

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 6 min

Režie / Director: Hodaya Avraham

CZ Krátký animovaný film o ženě, která právě prožívá krizi ve vztahu. Její domov se rozpadá a mění.

EN A short, animated film about a woman who experiences a momentary crisis in a relationship and her home falls apart and contorts.

Zavazadlo / Baggage / מטען עודף

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 6 min

Režie / Director: Einat Keshet

CZ Reut letí s otcem na rodinnou sešlost do Států. Během cesty zjišťuje, že nesplňuje otcova očekávání, tahle zkušenost jí však pomůže najít sebe sama.

EN On a flight with her father to a family gathering overseas, Reut realizes that she doesn‘t meet his expectations, yet the experience helps her uncover her identity.

Pepčuk / Pepchook / פפצ‘וק

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2023, 9 min

Režie / Director: Tamar Chetzroni

CZ Pepčuk je třiadvacetiletá Izraelka, on se jmenuje Leafa a žije v Samoe, v Tichomoří. Seznámili se při práci na výletní lodi a hned se do sebe zamilovali. Teď, když práce na lodi skončila, zjišťují, že jejich vztah, náhle čelí mnoha výzvám.

EN Pepchook is a 23-year-old Israeli, he is a guy named Leafa, who lives in Samoa, in the heart of the Pacific Ocean. They met while working on a cruise ship and immediately became a couple. Now that the work on the ship is over, she discovers that their relationship is facing many challenges outside of it.

14:15

Kino Sabájá / Cinema Sabaya / סינמה סבאיא

Jazyk / Language: ARAB, HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 104 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Orit Fouks Rotem

CZ Skupinka arabských a židovských žen se účastní filmařského kurzu v komunitním centru pod vedením mladé dokumentaristky. Jak studentky vzájemně sdílí záběry ze svého osobního života, mizí předsudky, které vůči sobě zpočátku cítily. Ženy pocházející z velmi odlišných prostředí si k sobě vytvářejí tím pevnější pouto, čím lépe poznávají jedna druhou i sebe sama. Snímek inspirovaný režisérčinými osobními zkušenostmi ukazuje, jak umění dovede sbližovat lidi z různých komunit, přirozeně střídá vážné rozhovory i veselé okamžiky, které tato nesourodá skupina žen zažívá. Po páteční projekci následuje debata.

EN A group of Arab and Jewish women attend a video workshop at a community center run by a young filmmaker. As they share footage from their home life, their preconceptions and barriers are broken down. The women – with very different backgrounds form an empowering bond as they learn more about each other... and themselves. Inspired by the director’s own experiences, the film presents art‘s capacity to unite disparate communities, moving effortlessly between the gravity of their conversations and the genuine joy generated by this unlikely group of friends.

15:30
Ochutnejte hebrejštinu

Přednáška v češtině / Lecture in Czech, 45 min

CZ Přijďte se s tímto krásným jazykem seznámit blíž na interaktivní přednášku, ze které si odnesete spoustu hebrejských slovíček a třeba i touhu studovat tento jazyk dál. Se základy hebrejštiny vás seznámí lektorka jazykové školy Ulpan Zuzana Shoshi Dostálová.

15:45
Golda / Golda / גולדה

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2019, 88 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Shani Rozanes, Sagi Bornstein, Udi Nir

CZ Krátce před svou smrtí natočila Golda Meirová interview pro izraelskou televizi. Po jeho skončení běžely kamery dál a zaznamenaly intimní rozhovor s první a jedinou ženou, která kdy vládla Izraeli. Golda zde bez obalu hovoří o svém působení v premiérském úřadu. Dokument prostřednictvím do té doby nepublikovaného rozhovoru i svědectví příznivců i odpůrců vypráví příběh dramatického premiérského období Goldy Meirové – od jejího překvapivého nástupu k moci a ikonického mezinárodního postavení „královny židovského národa“ až po její tragický osamělý konec.

EN Shortly before her passing, Golda Meir was interviewed for Israeli television. After the official shooting ended, the cameras kept rolling, recording an intimate talk with the first and only woman to ever rule Israel. Golda spoke freely, pleading her case for her term as Prime Minister. Based on that never-seen-before talk and testimonies of supporters and opponents, the documentary tells the story of Meirs dramatic premiership – from her surprising rise to power and iconic international stature as queen of the Jewish people, to her tragic and lonely demise.

16:20
Karaoke / Karaoke / קריוקי

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 104 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Moshe Rosenthal

CZ Šedesátníci Meir a Tova vedou na ospalém předměstí středostavovský život prodchnutý nenaplněnými sny a ambicemi. Když se do jejich domu nastěhuje volnomyšlenkářský světoběžník Icik, který si se společenskými konvencemi nedělá hlavu, v Meirovi s Tovou se znovu probudí chuť do života. Pokoušejí se z Icika udělat nejlepšího rodinného přítele, o jeho náklonnost však brzy začnou soupeřit se sousedy a jejich vztah k Icikovi se začne měnit v posedlost, která jim obrátí život naruby.

EN Meir and Tova live a middle class life in a sleepy suburb, plagued by an unspoken sense of disappointment and regret. When Itsik moves into their building, their lust for life is reignited. The couple is fascinated by the international open minded bachelor, who doesn’t succumb to social expectations. They try to turn Itsik into their best friend and soon enough, they become obsessive towards Itsik as they compete with their neighbors for his affection. In their attempt to win him over, their entire existence is turned on its head.

17:00
Vliv izraelské obrany na umění

Přednáška v češtině / Lecture in Czech, 60 min

CZ Jaký vliv má všudypřítomná obrana a armádní zkušenost na izraelskou mezigenerační společnost, kulturu, umění a film? Věděli jste, že se do izraelských obranných sil můžete zapojit jako dobrovolník, i když nemáte izraelské občanství? Přednáška Wlasty Laury a Michala Goldbrychta představí pověstnou izraelskou bezpečnost z trochu jiné perspektivy. Přednášku doplní výstava fotografií Wlasty Laury ze souboru Only the Wind Whispering, který pořídila v IDF.

18:30
Kluk / The Boy / הילד

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2023, 25 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Yahav Winner

CZ Filmový režisér Jahav Winner byl zavražděn teroristy z Hamásu poté, co se je pokusil zdržet, aby dal své manželce, filmařce Šaj-Li Atariové příležitost utéct i s jejich novorozenou dcerkou. Rádi bychom uctili Jahavův život a jeho dílo. Jahavův krátký film Kluk vypráví příběh, který ukazuje život v kibucu Kfar Aza, kde Jahav vyrůstal, i život v mnoha dalších izraelských vesnicích podél hranice s Gazou. Tyto komunity utrpěly těžké ztráty během probíhajících útoků. Snímek Chlapec získal cenu za nejlepší kameru na Mezinárodním festivalu studentských filmů v Tel Avivu 2023.
Ve filmu můžeme vidět předního izraelského herce Jorama Toledana, který ztvárnil hlavní roli ve snímku Exodus 91.

EN The filmmaker Yahav Winner was murdered by Hamas terrorists after attempting to stall them in order to allow Shaylee Atary, his wife and a filmmaker as well, to escape with their newly born daughter. In the wake of this tragedy, we find solace in the thought of celebrating Yahav's life and work. Yahav's short film, The Boy, unfolds a narrative that sheds light on life in Kfar Aza, the kibbutz of his upbringing, and numerous other Israeli villages along the border with Gaza. These communities have borne the heavy weight of losses during the ongoing attacks. The film won the Best Cinematography Award at the Tel Aviv International Student Film Festival 2023.
The film features prominent Israeli actor Yoram Toledano, who played the lead role in Exodus 91.

18:40
Exodus 91 / Exodus 91 / אקסודוס 91

Jazyk / Language: HE, EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2023, 92 min

Režie / Director: Micah Smith

Scénář / Screenplay: Eitan Anner

CZ V roce 1991 odjíždí izraelský diplomat Ašer Naim do Etiopie vyjednat odchod 15 000 Židů. Postupně si Ašer začíná klást otázku, zda jeho vláda jedná nezištně, nebo zda operaci využívá k tomu, aby vyvrátila rezoluci OSN prohlašující sionismus za formu rasismu. Exodus 91 je doku­-drama, jež vypráví poutavý příběh a zároveň samotné vyprávění dekonstruuje. Rozostřuje se v něm hranice mezi hraným filmem, archivními záběry a rozhovory vedenými se skutečnými lidmi i s herci, kteří reálné hrdiny příběhu jen ztělesňují, a nabízí tak divákům nevšední filmový zážitek. Po projekcích následuje debata s režisérem filmu.

EN In 1991 Israeli diplomat, Asher Naim, is sent to Ethiopia to negotiate the release of 15,000 Jews. Gradually, Asher begins to question if his government is acting out of altruism or is using the issue as part of a publicity stunt against claims that Zionism is Racism. Exodus 91 is a documentary-narrative hybrid that tells a compelling story while deconstructing storytelling itself. The film weaves together narrative filmmaking, archival footage and documentary interviews – some of which are staged – to give a rich filmic experience. The screenings will be followed by Q&A with the director Micah Smith.

19:15

Sirény / Sirens / נפילות

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: EN

Izrael / Israel 2022, 108 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Erez Tadmor

CZ Zatímco na Tel Aviv dopadají rakety, frustrovaný izraelský pár po ranním telefonátu lékaře z kliniky pro léčbu neplodnosti čelí řadě nepříjemností ve vtipném krátkometrážním snímku plném překvapení. Film Sirény získal izraelského Oscara za nejlepší krátký film roku 2018 a můžeme v něm vidět Roye Asafa, který ztvárnil jednu z hlavních rolí ve snímku Děti nikoho.

EN As missiles rain down on Tel Aviv, a frustrated Israeli couple faces a series of misadventures after an early morning call from the fertility doctor, in this frantic, funny and surprise-filled Israeli Academy Award winner for Best Short Film, 2018. Featuring Roy Assaf, who played one of the main roles in The Children of Nobody.

20:00
Ve smyčce / Closed Circuit / במעגל סגור

Jazyk / Language: HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 56 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Tal Inbar

CZ Dva muži se usadí v oblíbené telavivské restauraci. Pak náhle začnou střílet na šokované hosty kolem sebe. Jeden z hostů se jim postaví. Další prchají do bezpečí. Nikdo nevyvázne bez újmy. Film Ve smyčce dokumentuje nechvalně proslulý teroristický útok v kryté tržnici Sarona prostřednictvím záběrů z bezpečnostních kamer a poutavých rozhovorů s přeživšími: otcem, který kvůli rodinné oslavě poruší ramadánový půst, policistou, který nevědomky poskytne úkryt jednomu z prchajících teroristů, s arabskými i židovskými pracovníky restaurací, jejichž životy se nečekaným setkáním se smrtí navždy změní.

EN Two men sit at a popular café in Tel Aviv. Moments later, they open fire on the shocked diners around them. One customer fights back. Others run to safety. No one escapes unharmed. Closed Circuit documents the infamous terrorist attack at Sarona Market with raw footage from security cameras and riveting interviews with survivors: father breaking the Ramadan fast with his family, a cop who unknowingly saves one of the fleeing terrorists, a girl who escapes but loses her dad, and restaurant workers, both Arab and Jewish, whose lives are forever changed by their sudden encounter with death.

20:15
Kluk / The Boy / הילד

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2023, 25 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Yahav Winner

CZ Filmový režisér Jahav Winner byl zavražděn teroristy z Hamásu poté, co se je pokusil zdržet, aby dal své manželce, filmařce Šaj-Li Atariové příležitost utéct i s jejich novorozenou dcerkou. Rádi bychom uctili Jahavův život a jeho dílo. Jahavův krátký film Kluk vypráví příběh, který ukazuje život v kibucu Kfar Aza, kde Jahav vyrůstal, i život v mnoha dalších izraelských vesnicích podél hranice s Gazou. Tyto komunity utrpěly těžké ztráty během probíhajících útoků. Snímek Chlapec získal cenu za nejlepší kameru na Mezinárodním festivalu studentských filmů v Tel Avivu 2023.
Ve filmu můžeme vidět předního izraelského herce Jorama Toledana, který ztvárnil hlavní roli ve snímku Exodus 91.

EN The filmmaker Yahav Winner was murdered by Hamas terrorists after attempting to stall them in order to allow Shaylee Atary, his wife and a filmmaker as well, to escape with their newly born daughter. In the wake of this tragedy, we find solace in the thought of celebrating Yahav's life and work. Yahav's short film, The Boy, unfolds a narrative that sheds light on life in Kfar Aza, the kibbutz of his upbringing, and numerous other Israeli villages along the border with Gaza. These communities have borne the heavy weight of losses during the ongoing attacks. The film won the Best Cinematography Award at the Tel Aviv International Student Film Festival 2023.
The film features prominent Israeli actor Yoram Toledano, who played the lead role in Exodus 91.

21:15
Děti nikoho / Children of Nobody / ילדים של אף אחד

Jazyk / Language: EN, HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 108 min

Režie / Director: Erez Tadmor

Scénář / Screenplay: Erez Tadmor, Roy Assaf

CZ Problémoví chlapci, kteří žijí na okraji izraelské společnosti, se musí spojit, aby zachránili svůj náhradní domov, díky němuž neskončili na ulici. Dlouhá léta poskytovala Margalit ve svém domě na předměstí Tel Avivu láskyplné útočiště dětem z rozvrácených rodin. Když dojde k tragédii, je na Margalitině pomocníkovi Jackiem, aby domov ubránil před zkorumpovanými developery a získal důvěru sociální pracovnice, která domov přišla prověřit. Film inspirovaný skutečným příběhem nechává promlouvat ty, kterým se často nedostává pozornosti, ani péče.

EN Living on the fringes of Israeli society, troubled boys must band together to save the shelter for at-risk youth that has kept them off the streets. For generations, altruistic surrogate mother, Margalit, provided loving refuge to victims of neglect and violence in a shabby house on Tel Aviv‘s outskirts. When tragedy strikes, it‘s up to right-hand man Jackie to keep the home from corrupt property developers, and assuage a social worker‘s scrutiny. Inspired by a true story, this drama gives voice to those on the periphery, often unnoticed and uncared for.

21:30
Golda – Železná lady Izraele / Golda

Jazyk / Language: EN, HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Velká Británie, USA / UK, USA 2023, 100 min

Režie / Director: Guy Nattiv

Scénář / Screenplay: Nicholas Martin

CZ 6. října 1973, v den největšího izraelského svátku, zahájila spojená vojska Egypta, Sýrie Jordánska překvapivý útok na Sinajský poloostrov Golanské výšiny. Golda Meirová, jediná premiérka v dějinách Izraele, stojí proti přesile, čelí bezprostřednímu, evidentnímu a všudypřítomnému nebezpečí, tikající časované bombě, které, jak doufala, nikdy nebude muset čelit. Téměř nepoznatelná Helen Mirren ztělesňuje jednu z nejikoničtějších nejvlivnějších politických vůdkyň dvacátého století.

EN On October 6th, 1973, on Israel’s holiest day, the combined forces of Egypt, Syria, and Jordan begin a surprise attack on the Sinai Peninsula and the Golan Heights. Outnumbered and outgunned, Israel’s only female Prime Minister, Golda Meir, confronts the immediate, clear, and present danger of a ticking timebomb that she hoped never to face. An almost unrecognisable Helen Mirren brings to life one of the most iconic and influential political leaders of the twentieth century.

14:00
Golda / Golda / גולדה

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2019, 88 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Shani Rozanes, Sagi Bornstein, Udi Nir

CZ Krátce před svou smrtí natočila Golda Meirová interview pro izraelskou televizi. Po jeho skončení běžely kamery dál a zaznamenaly intimní rozhovor s první a jedinou ženou, která kdy vládla Izraeli. Golda zde bez obalu hovoří o svém působení v premiérském úřadu. Dokument prostřednictvím do té doby nepublikovaného rozhovoru i svědectví příznivců i odpůrců vypráví příběh dramatického premiérského období Goldy Meirové – od jejího překvapivého nástupu k moci a ikonického mezinárodního postavení „královny židovského národa“ až po její tragický osamělý konec.

EN Shortly before her passing, Golda Meir was interviewed for Israeli television. After the official shooting ended, the cameras kept rolling, recording an intimate talk with the first and only woman to ever rule Israel. Golda spoke freely, pleading her case for her term as Prime Minister. Based on that never-seen-before talk and testimonies of supporters and opponents, the documentary tells the story of Meirs dramatic premiership – from her surprising rise to power and iconic international stature as queen of the Jewish people, to her tragic and lonely demise.

14:00
Kluk / The Boy / הילד

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2023, 25 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Yahav Winner

CZ Filmový režisér Jahav Winner byl zavražděn teroristy z Hamásu poté, co se je pokusil zdržet, aby dal své manželce, filmařce Šaj-Li Atariové příležitost utéct i s jejich novorozenou dcerkou. Rádi bychom uctili Jahavův život a jeho dílo. Jahavův krátký film Kluk vypráví příběh, který ukazuje život v kibucu Kfar Aza, kde Jahav vyrůstal, i život v mnoha dalších izraelských vesnicích podél hranice s Gazou. Tyto komunity utrpěly těžké ztráty během probíhajících útoků. Snímek Chlapec získal cenu za nejlepší kameru na Mezinárodním festivalu studentských filmů v Tel Avivu 2023.
Ve filmu můžeme vidět předního izraelského herce Jorama Toledana, který ztvárnil hlavní roli ve snímku Exodus 91.

EN The filmmaker Yahav Winner was murdered by Hamas terrorists after attempting to stall them in order to allow Shaylee Atary, his wife and a filmmaker as well, to escape with their newly born daughter. In the wake of this tragedy, we find solace in the thought of celebrating Yahav's life and work. Yahav's short film, The Boy, unfolds a narrative that sheds light on life in Kfar Aza, the kibbutz of his upbringing, and numerous other Israeli villages along the border with Gaza. These communities have borne the heavy weight of losses during the ongoing attacks. The film won the Best Cinematography Award at the Tel Aviv International Student Film Festival 2023.
The film features prominent Israeli actor Yoram Toledano, who played the lead role in Exodus 91.

14:15
Šumař: Zázrak zázraků / Fiddler: A Miracle of Miracles

Jazyk / Language: EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN

USA 2019, 97 min

Režie / Director: Max Lewkowicz

Scénář / Screenplay: Max Lewkowicz, Valerie Thomas

CZ Příběh vzniku jednoho z nejoblíbenějších muzikálů z Broadwaye, Šumaře na střeše, na pozadí změn, které se odehrávaly v New Yorku na počátku 60. let, kdy se měnilo „tradiční“ vnímání genderových rolí, rasových otázek či přístupu k náboženství. Skrze rozhovory s tvůrci inscenace můžeme tento celosvětově úspěšný muzikál i jeho filmové zpracování vnímat v kontextu velkých společenských změn v Americe v polovině 20. století. Jak film ukazuje, tím skutečným zázrakem zázraků je, že diváci po celém světě považují už celé půlstoletí tento příběh za svůj vlastní.

EN The origin story behind one of Broadway‘s most beloved musicals, Fiddler on The Roof, and its creative roots in early 1960s New York, when “tradition” was on the wane as gender roles, sexuality, race relations and religion were evolving. Intimate interviews with the show‘s creators reveal how the tremendous success and worldwide impact of Fiddler and its film adaptation is viewed through the lens of the social upheaval and change in mid-20th century America. As the film shows, the true miracle of Fiddler is that audiences world-wide and for the last half century claim the story as their own.

15:00

Vliv izraelské obrany na umění

Přednáška v češtině / Lecture in Czech, 60 min

CZ Jaký vliv má všudypřítomná obrana a armádní zkušenost na izraelskou mezigenerační společnost, kulturu, umění a film? Věděli jste, že se do izraelských obranných sil můžete zapojit jako dobrovolník, i když nemáte izraelské občanství? Přednáška Wlasty Laury a Michala Goldbrychta představí pověstnou izraelskou bezpečnost z trochu jiné perspektivy. Přednášku doplní výstava fotografií Wlasty Laury ze souboru Only the Wind Whispering, který pořídila v IDF.

16:00
Exodus 91 / Exodus 91 / אקסודוס 91

Jazyk / Language: HE, EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2023, 92 min

Režie / Director: Micah Smith

Scénář / Screenplay: Eitan Anner

CZ V roce 1991 odjíždí izraelský diplomat Ašer Naim do Etiopie vyjednat odchod 15 000 Židů. Postupně si Ašer začíná klást otázku, zda jeho vláda jedná nezištně, nebo zda operaci využívá k tomu, aby vyvrátila rezoluci OSN prohlašující sionismus za formu rasismu. Exodus 91 je doku­-drama, jež vypráví poutavý příběh a zároveň samotné vyprávění dekonstruuje. Rozostřuje se v něm hranice mezi hraným filmem, archivními záběry a rozhovory vedenými se skutečnými lidmi i s herci, kteří reálné hrdiny příběhu jen ztělesňují, a nabízí tak divákům nevšední filmový zážitek. Po projekcích následuje debata s režisérem filmu.

EN In 1991 Israeli diplomat, Asher Naim, is sent to Ethiopia to negotiate the release of 15,000 Jews. Gradually, Asher begins to question if his government is acting out of altruism or is using the issue as part of a publicity stunt against claims that Zionism is Racism. Exodus 91 is a documentary-narrative hybrid that tells a compelling story while deconstructing storytelling itself. The film weaves together narrative filmmaking, archival footage and documentary interviews – some of which are staged – to give a rich filmic experience. The screenings will be followed by Q&A with the director Micah Smith.

16:15
Neplodná / Barren / עקרה

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 108 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Mordechai Vardi

CZ Ortodoxní Fejgi je vdaná už čtyři roky a zoufale touží po dítěti. Její muž Naftali odmítá podstoupit léčbu neplodnosti věří v sílu modlitby, která jim dítě přinese. Po nedobrovolném, traumatickém rituálu, který má vyléčit neplodnost, se k Fejgi rodina i manžel obracejí zády. Ona sama neví, jestli dokáže najít místo v jediném světě, který kdy poznala. Nádherně nasnímaný film, zasazený do prostředí breslavských chasidů v mystikou prodchnutém Safedu, nabízí hluboký mnohovrstevnatý pohled do uzavřené komunity, která vnějšímu světu odhaluje jen málo.

Po projekci následuje diskuze s Karolem Sidonem, českým vrchním zemským rabínem, bývalým vrchním pražským rabínem, spisovatelem a dramatikem. Promítání proběhne ve spolupráci s Židovským filmovým klubem JCC Prague a s finanční podporou hl. m. Prahy. 

EN Feigi, a young Haredi woman, has still not gotten pregnant after 4 years of marriage. Her husband Naftali doesn‘t agree to fertility treatment, he prefers to believe their desire for a child will be answered through prayer. After enduring a shocking and humiliating “treatment” for infertility, she finds herself shunned by Naftali and questioning her role in the only culture she has ever known. Beautifully photographed and acted, this haunting film offers a deep and multifaceted look into an insular community that reveals little to the outside world.

The Sunday’s screening will be followed by a discussion with Karol Sidon, chief rabbi of the Czech Republic, former chief rabbi of Prague, a writer and a playwright. The event is organized in collaboration with JCC Prague's Jewish Film Club and is supported by the city of Prague. 

16:30

Ochutnejte hebrejštinu

Přednáška v češtině / Lecture in Czech, 45 min

CZ Přijďte se s tímto krásným jazykem seznámit blíž na interaktivní přednášku, ze které si odnesete spoustu hebrejských slovíček a třeba i touhu studovat tento jazyk dál. Se základy hebrejštiny vás seznámí lektorka jazykové školy Ulpan Zuzana Shoshi Dostálová.

18:00
STUDENTSKÉ FILMY / STUDENT FILMS — Sapir College
Mimo hru / Out of Play / בין המגרשים

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 21 min

Režie / Director: Romi Menahem

CZ Bar (12) dlouho patřila do chlapecké party i do třídního fotbalového týmu, ale teď si náhle musí své místo znovu obhájit. Přitom zjistí, že v sázce je něco mnohem zásadnějšího.

EN Bar (12), a longtime member of the boys‘ clique and the class‘s soccer team, is forced to re-earn her place in the team‘s lineup and she realizes that a deeper issue is at stake.

Obočí / Upperlip / גבות

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2019, 11 min

Režie / Director: Shiri Cohen

CZ Hořkosladký příběh o dospívání dvanáctileté izraelské dívky, která si jde poprvé nechat upravit obočí do kosmetického salonu.

EN A bittersweet, coming of age tale of a 12-year-old Israeli girl, who goes to the beauty salon for the first time to get her eyebrows done.

Kávu? / Coffee? / ?רוצה קפה

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 6 min

Režie / Director: Hodaya Avraham

CZ Krátký animovaný film o ženě, která právě prožívá krizi ve vztahu. Její domov se rozpadá a mění.

EN A short, animated film about a woman who experiences a momentary crisis in a relationship and her home falls apart and contorts.

Zavazadlo / Baggage / מטען עודף

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2021, 6 min

Režie / Director: Einat Keshet

CZ Reut letí s otcem na rodinnou sešlost do Států. Během cesty zjišťuje, že nesplňuje otcova očekávání, tahle zkušenost jí však pomůže najít sebe sama.

EN On a flight with her father to a family gathering overseas, Reut realizes that she doesn‘t meet his expectations, yet the experience helps her uncover her identity.

Pepčuk / Pepchook / פפצ‘וק

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2023, 9 min

Režie / Director: Tamar Chetzroni

CZ Pepčuk je třiadvacetiletá Izraelka, on se jmenuje Leafa a žije v Samoe, v Tichomoří. Seznámili se při práci na výletní lodi a hned se do sebe zamilovali. Teď, když práce na lodi skončila, zjišťují, že jejich vztah, náhle čelí mnoha výzvám.

EN Pepchook is a 23-year-old Israeli, he is a guy named Leafa, who lives in Samoa, in the heart of the Pacific Ocean. They met while working on a cruise ship and immediately became a couple. Now that the work on the ship is over, she discovers that their relationship is facing many challenges outside of it.

18:30
Karaoke / Karaoke / קריוקי

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 104 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Moshe Rosenthal

CZ Šedesátníci Meir a Tova vedou na ospalém předměstí středostavovský život prodchnutý nenaplněnými sny a ambicemi. Když se do jejich domu nastěhuje volnomyšlenkářský světoběžník Icik, který si se společenskými konvencemi nedělá hlavu, v Meirovi s Tovou se znovu probudí chuť do života. Pokoušejí se z Icika udělat nejlepšího rodinného přítele, o jeho náklonnost však brzy začnou soupeřit se sousedy a jejich vztah k Icikovi se začne měnit v posedlost, která jim obrátí život naruby.

EN Meir and Tova live a middle class life in a sleepy suburb, plagued by an unspoken sense of disappointment and regret. When Itsik moves into their building, their lust for life is reignited. The couple is fascinated by the international open minded bachelor, who doesn’t succumb to social expectations. They try to turn Itsik into their best friend and soon enough, they become obsessive towards Itsik as they compete with their neighbors for his affection. In their attempt to win him over, their entire existence is turned on its head.

19:30
Kluk / The Boy / הילד

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2023, 25 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Yahav Winner

CZ Filmový režisér Jahav Winner byl zavražděn teroristy z Hamásu poté, co se je pokusil zdržet, aby dal své manželce, filmařce Šaj-Li Atariové příležitost utéct i s jejich novorozenou dcerkou. Rádi bychom uctili Jahavův život a jeho dílo. Jahavův krátký film Kluk vypráví příběh, který ukazuje život v kibucu Kfar Aza, kde Jahav vyrůstal, i život v mnoha dalších izraelských vesnicích podél hranice s Gazou. Tyto komunity utrpěly těžké ztráty během probíhajících útoků. Snímek Chlapec získal cenu za nejlepší kameru na Mezinárodním festivalu studentských filmů v Tel Avivu 2023.
Ve filmu můžeme vidět předního izraelského herce Jorama Toledana, který ztvárnil hlavní roli ve snímku Exodus 91.

EN The filmmaker Yahav Winner was murdered by Hamas terrorists after attempting to stall them in order to allow Shaylee Atary, his wife and a filmmaker as well, to escape with their newly born daughter. In the wake of this tragedy, we find solace in the thought of celebrating Yahav's life and work. Yahav's short film, The Boy, unfolds a narrative that sheds light on life in Kfar Aza, the kibbutz of his upbringing, and numerous other Israeli villages along the border with Gaza. These communities have borne the heavy weight of losses during the ongoing attacks. The film won the Best Cinematography Award at the Tel Aviv International Student Film Festival 2023.
The film features prominent Israeli actor Yoram Toledano, who played the lead role in Exodus 91.

19:20
Ve smyčce / Closed Circuit / במעגל סגור

Jazyk / Language: HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2022, 56 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Tal Inbar

CZ Dva muži se usadí v oblíbené telavivské restauraci. Pak náhle začnou střílet na šokované hosty kolem sebe. Jeden z hostů se jim postaví. Další prchají do bezpečí. Nikdo nevyvázne bez újmy. Film Ve smyčce dokumentuje nechvalně proslulý teroristický útok v kryté tržnici Sarona prostřednictvím záběrů z bezpečnostních kamer a poutavých rozhovorů s přeživšími: otcem, který kvůli rodinné oslavě poruší ramadánový půst, policistou, který nevědomky poskytne úkryt jednomu z prchajících teroristů, s arabskými i židovskými pracovníky restaurací, jejichž životy se nečekaným setkáním se smrtí navždy změní.

EN Two men sit at a popular café in Tel Aviv. Moments later, they open fire on the shocked diners around them. One customer fights back. Others run to safety. No one escapes unharmed. Closed Circuit documents the infamous terrorist attack at Sarona Market with raw footage from security cameras and riveting interviews with survivors: father breaking the Ramadan fast with his family, a cop who unknowingly saves one of the fleeing terrorists, a girl who escapes but loses her dad, and restaurant workers, both Arab and Jewish, whose lives are forever changed by their sudden encounter with death.

20:15

Sirény / Sirens / נפילות

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: EN

Izrael / Israel 2022, 108 min

Scénář a režie / Screenplay and Director: Erez Tadmor

CZ Zatímco na Tel Aviv dopadají rakety, frustrovaný izraelský pár po ranním telefonátu lékaře z kliniky pro léčbu neplodnosti čelí řadě nepříjemností ve vtipném krátkometrážním snímku plném překvapení. Film Sirény získal izraelského Oscara za nejlepší krátký film roku 2018 a můžeme v něm vidět Roye Asafa, který ztvárnil jednu z hlavních rolí ve snímku Děti nikoho.

EN As missiles rain down on Tel Aviv, a frustrated Israeli couple faces a series of misadventures after an early morning call from the fertility doctor, in this frantic, funny and surprise-filled Israeli Academy Award winner for Best Short Film, 2018. Featuring Roy Assaf, who played one of the main roles in The Children of Nobody.

Již nyní můžete vstupenky zakoupit na www.kinopilotu.cz

You can already buy tickets at www.kinopilotu.cz

Doprovodné akce / Accompanying events

Host festivalu / Festival guest

MICAH SMITH
režisér filmu / director of — Exodus 91

Micah Smith je izraelsko­‑americký filmař, který se ve své tvorbě věnuje tématům diverzity a rasové identity. Po studiu filmu na Newyorské univerzitě (NYU Film School) se přestěhoval do Izraele, kde režíroval dokumentární filmy o lidských právech a o životním prostředí. Jeho pravidelné každotýdenní krátkometrážní snímky na YouTube se zabývají židovskou historií a kulturou. Po obou festivalových projekcích následuje debata, v níž Micah Smith rád odpoví na vaše otázky.

Micah Smith is an Israeli-American filmmaker. Diversity and racial identity have been a part of his work from the very beginning. After attending NYU Film School, he moved to Israel where he directed documentaries on human rights and on the environment. His weekly short form work on YouTube explores Jewish history and culture. Both festival screenings will be followed by Q&A with Micah Smith.

Doprovodné akce festivalu

VLIV IZRAELSKÉ OBRANY NA UMĚNÍ

Jaký vliv má všudypřítomná obrana a armádní zkušenost na izraelskou mezigenerační společnost, kulturu, umění a film? Věděli jste, že se do izraelských obranných sil můžete zapojit jako dobrovolník, i když nemáte izraelské občanství? Přednáška Wlasty Laury a Michala Goldbrychta představí pověstnou izraelskou bezpečnost z trochu jiné perspektivy. Přednášku doplní výstava fotografií Wlasty Laury ze souboru Only the Wind Whispering, který pořídila v IDF.


Sobota 21. 10. | 17:00

NEDĚLE 22. 10. | 15:00

KINO Pilotů — SÁL C

Donská 19
Praha 10

Doprovodné akce festivalu

OCHUTNEJTE HEBREJŠTINU

Přijďte se s tímto krásným jazykem seznámit blíž na interaktivní přednášku, ze které si odnesete spoustu hebrejských slovíček a třeba i touhu studovat tento jazyk dál. Se základy hebrejštiny vás seznámí lektorka jazykové školy Ulpan Zuzana Shoshi Dostálová.


Sobota 21. 10. | 15:30

NEDĚLE 22. 10. | 16:30

KINO Pilotů — SÁL C

Donská 19
Praha 10

Více informací o festivalu / More about the festival

O nás

Festival izraelského filmu byl založen v roce 2017 spolkem KOLNOA CZ z.s. Zakládající členové Roman Lesný, Tereza Gontmakher Regnerová, Jan Macola a Kristýna Lesná stáli u zrodu prvního ročníku. Díky spolupráci a nápadům týmu zapálených lidí jako jsou Alžběta Macolová, Lenka Bukovská, Přemysl Bukovský, Ruth Hufnagel Ben Hadar, Jitka Pánek Jurková a mnozí další, se podařilo založit tradici festivalu.

Organizační tým
Ředitel festivalu: Roman Lesný
Ředitelka Kino Pilotů: Alžběta Macolová
Majitel Kina Pilotů: Jan Macola
Koordinátorka překladatelských služeb,
členka programové rady: Lenka Bukovská
Programová rada: Eilat Ben Eliyahu, Martina Pospíšilová
Event & Operation manager: Miroslav Smilek
Technická produkce: Nikola Paggio
Facebook manager: Jarmila Bambuch 

Grafický design:
• Ondřej Matyáš
• Přemysl Bukovský (2017—2018)

Filmová dokumentace: Kristýna Lesná

Odborní poradci:
• Evan Lazar
• Viera Langerová
• Lukáš Přibyl
• Martin Šmok
• Pavlína Šulcová

O festivalu

Festival izraelského filmu KOLNOA (קולנוע), jenž v názvu nese hebrejský výraz pro kino či kinematografii, představuje filmovou produkci této pozoruhodné a pestré země plné protikladů.

Přinášíme snímky, se kterými se v běžné české filmové distribuci téměř nesetkáme. Pro festival vybíráme jak filmové novinky, tak i starší kultovní snímky z oblasti hrané a dokumentární tvorby. Součástí festivalu jsou i tematické přednášky o izraelském filmu, prezentace tvorby izraelských filmových škol a doprovodný program z oblasti tance, hudby, výtvarného i kulinářského umění, ukázky základů hebrejštiny či arabštiny.

Festival probíhá za laskavé finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky a dalších dárců. Festivalu poskytlo záštitu Velvyslanectví Státu Izrael v České republice. Bez úžasné podpory a zájmu návštěvníků festivalu by však festival nikdy nemohl splnit svůj účel. Všem návštěvníkům, dárcům, podporovatelům i dobrovolníkům velmi děkujeme. Váš tým KOLNOA.

Místo konání festivalu izraelského filmu KOLNOA:
Kino Pilotů, Donská 19, Praha 10

Kontakt

KOLNOA CZ z.s.
Brabcova 1159/2
147 00 Praha 4
IČ 06149103
Městský soud v Praze, spisová značka: L 68537 vedená u Městského soudu v Praze

Roman Lesný, ředitel festivalu - rlesny@aligier.cz
info@kolnoa.cz tel.: +420 241 402 580

About us

The festival of Israeli film was incorporated in 2017 by not-for-profit association KOLNOA CZ z.s. The founding members are: Roman Lesný, Tereza Gontmakher Regnerová, Jan Macola and Kristýna Lesná who organized the first season.

Much appreciation for cooperation and ideas goes to the team of inspired people like Alžběta Macolová, Lenka Bukovská, Přemysl Bukovský, Ruth Hufnagel Ben Hadar, Jitka Pánek Jurková and others who succeeded in founding the tradition of the festival.

Organization
The Director: Roman Lesný
The Director of Kino Pilotů: Alžběta Macolová
The Owner of Kino Pilotů: Jan Macola
Coordinator of translation service,
member of program committee: Lenka Bukovská
Program committee: Eilat Ben Eliyahu, Martina Pospíšilová
Event & Operation manager: Miroslav Smilek
Technical production: Nikola Paggio
Facebook manager: Jarmila Bambuch
 
Graphic design:
• Ondřej Matyáš
• Přemysl Bukovský (2017—2018)

Film Documentation: Kristýna Lesná

Expert Advisors:
• Evan Lazar
• Viera Langerová
• Lukáš Přibyl
• Martin Šmok
• Pavlína Šulcová

About the festival

The KOLNOA festival of Israeli film, which bears in its name the Hebrew word for film or cinematography, presents the film production of this noteworthy land, full of colour, variety and contrasts.

We are presenting films which we commonly don´t encounter in the regular Czech film distribution. We choose for the festival both newly released films and older classics of feature and documentary production. Lectures on various themes pertaining to the Israeli film accompany the festival together with presentations of Israeli film schools and a fringe programme consisting in dance, music, arts and culinary craft, and basics of Hebrew and Arabic.

The festival takes place thanks to the generous support of The Capital City of Prague, The Ministry of Culture of the Czech Republic and other sponsors and under the auspices of the Embassy of the State of Israel in the Czech Republic. It is however mainly owing to the support of the KOLNOA fans and their keen interest in this sphere that the festival now fulfils its aims. We are very grateful to all visitors, donors, supporters and volunteers.
Sincerely yours, KOLNOA Team

Where KOLNOA Festival takes place:
Kino Pilotů, Donská 19, Praha 10

Contact

KOLNOA CZ z.s.
Brabcova 1159/2
147 00 Praha 4
Municipal Court in Prague, File No.: L 68537 maintained at the Municipal Court in Prague

Roman Lesný, the Festival Director - rlesny@aligier.cz
info@kolnoa.cz tel.: +420 241 402 580