ISRAELI FILM FESTIVAL
October 20.—22. 2023 

Festival 
izraelského 
filmu

20.—22. října 2023
PRAHA

Festival izraelského filmu KOLNOA 2023 otevře opět své brány 20. října 2023, tradičně v Kině Pilotů. Minulý rok jsme se s festivalem poprvé vydali také mimo Prahu a první zastávkou bylo město Brno, kde v kině Art proběhly projekce vybraných filmů v rámci projektu Štetl. Letošní již 7. ročník festivalu KOLNOA Vám nabídne mnoho projekcí a přednášek, které pro Vás nyní připravujeme. Filmy, dokumenty, ochutnávka hebrejštiny a mnohé další. Těšte se na filmové ochutnávky vůní, barev, chutí, obrazů, zvuků, příběhů a vibrující atmosféry Izraele. Snažíme se, aby KOLNOA byla festivalem, kde se budete cítit skvěle a jako doma. Proto se snažíme reflektovat vaše nápady a přání. Oceníme každý námět, připomínku, zkušenost.
Již 21. května jste se s námi mohli setkat na akci Izrael na Vltavě, kde jsme návštěvníkům připravili něco z naší filmové kuchyně – více na izraelnavltave.cz
O všech aktualitách vás budeme průběžně informovat na našem FB profilu KOLNOACZ.

Naše filmy / Our Films (Kolnoa 2022)

Více informací o festivalu / More about the festival

O nás

Festival izraelského filmu byl založen v roce 2017 spolkem KOLNOA CZ z.s. Zakládající členové Roman Lesný, Tereza Gontmakher Regnerová, Jan Macola a Kristýna Lesná stáli u zrodu prvního ročníku. Díky spolupráci a nápadům týmu zapálených lidí jako jsou Alžběta Macolová, Lenka Bukovská, Přemysl Bukovský, Ruth Hufnagel Ben Hadar, Jitka Pánek Jurková a mnozí další, se podařilo založit tradici festivalu.

Organizační tým
Ředitel festivalu: Roman Lesný
Ředitelka Kino Pilotů: Alžběta Macolová
Majitel Kina Pilotů: Jan Macola
Koordinátorka překladatelských služeb,
členka programové rady: Lenka Bukovská
Programová rada: Eilat Ben Eliyahu, Martina Pospíšilová
Event & Operation manager: Miroslav Smilek
Technická produkce: Nikola Paggio
Facebook manager: Jarmila Bambuch 

Grafický design:
• Ondřej Matyáš
• Přemysl Bukovský (2017—2018)

Filmová dokumentace: Kristýna Lesná

Odborní poradci:
• Evan Lazar
• Viera Langerová
• Lukáš Přibyl
• Martin Šmok
• Pavlína Šulcová

O festivalu

Festival izraelského filmu KOLNOA (קולנוע), jenž v názvu nese hebrejský výraz pro kino či kinematografii, představuje filmovou produkci této pozoruhodné a pestré země plné protikladů.

Přinášíme snímky, se kterými se v běžné české filmové distribuci téměř nesetkáme. Pro festival vybíráme jak filmové novinky, tak i starší kultovní snímky z oblasti hrané a dokumentární tvorby. Součástí festivalu jsou i tematické přednášky o izraelském filmu, prezentace tvorby izraelských filmových škol a doprovodný program z oblasti tance, hudby, výtvarného i kulinářského umění, ukázky základů hebrejštiny či arabštiny.

Festival probíhá za laskavé finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky a dalších dárců. Festivalu poskytlo záštitu Velvyslanectví Státu Izrael v České republice. Bez úžasné podpory a zájmu návštěvníků festivalu by však festival nikdy nemohl splnit svůj účel. Všem návštěvníkům, dárcům, podporovatelům i dobrovolníkům velmi děkujeme. Váš tým KOLNOA.

Místo konání festivalu izraelského filmu KOLNOA:
Kino Pilotů, Donská 19, Praha 10

Kontakt

KOLNOA CZ z.s.
Brabcova 1159/2
147 00 Praha 4
IČ 06149103
Městský soud v Praze, spisová značka: L 68537 vedená u Městského soudu v Praze

Roman Lesný, ředitel festivalu - rlesny@aligier.cz
info@kolnoa.cz tel.: +420 241 402 580

About us

The festival of Israeli film was incorporated in 2017 by not-for-profit association KOLNOA CZ z.s. The founding members are: Roman Lesný, Tereza Gontmakher Regnerová, Jan Macola and Kristýna Lesná who organized the first season.

Much appreciation for cooperation and ideas goes to the team of inspired people like Alžběta Macolová, Lenka Bukovská, Přemysl Bukovský, Ruth Hufnagel Ben Hadar, Jitka Pánek Jurková and others who succeeded in founding the tradition of the festival.

Organization
The Director: Roman Lesný
The Director of Kino Pilotů: Alžběta Macolová
The Owner of Kino Pilotů: Jan Macola
Coordinator of translation service,
member of program committee: Lenka Bukovská
Program committee: Eilat Ben Eliyahu, Martina Pospíšilová
Event & Operation manager: Miroslav Smilek
Technical production: Nikola Paggio
Facebook manager: Jarmila Bambuch
 
Graphic design:
• Ondřej Matyáš
• Přemysl Bukovský (2017—2018)

Film Documentation: Kristýna Lesná

Expert Advisors:
• Evan Lazar
• Viera Langerová
• Lukáš Přibyl
• Martin Šmok
• Pavlína Šulcová

About the festival

The KOLNOA festival of Israeli film, which bears in its name the Hebrew word for film or cinematography, presents the film production of this noteworthy land, full of colour, variety and contrasts.

We are presenting films which we commonly don´t encounter in the regular Czech film distribution. We choose for the festival both newly released films and older classics of feature and documentary production. Lectures on various themes pertaining to the Israeli film accompany the festival together with presentations of Israeli film schools and a fringe programme consisting in dance, music, arts and culinary craft, and basics of Hebrew and Arabic.

The festival takes place thanks to the generous support of The Capital City of Prague, The Ministry of Culture of the Czech Republic and other sponsors and under the auspices of the Embassy of the State of Israel in the Czech Republic. It is however mainly owing to the support of the KOLNOA fans and their keen interest in this sphere that the festival now fulfils its aims. We are very grateful to all visitors, donors, supporters and volunteers.
Sincerely yours, KOLNOA Team

Where KOLNOA Festival takes place:
Kino Pilotů, Donská 19, Praha 10

Contact

KOLNOA CZ z.s.
Brabcova 1159/2
147 00 Praha 4
Municipal Court in Prague, File No.: L 68537 maintained at the Municipal Court in Prague

Roman Lesný, the Festival Director - rlesny@aligier.cz
info@kolnoa.cz tel.: +420 241 402 580