Israeli Film Festival
October 2—6, 2019

Festival 
izraelského 
filmu

2.—6. října 2019
kino Pilotů
Praha

Přinášíme snímky, se kterými se v běžné české filmové distribuci téměř nesetkáme. Pro festival vybíráme jak filmové novinky, tak i starší kultovní snímky z oblasti hrané a dokumentární tvorby. Součástí festivalu jsou i tematické přednášky o izraelském filmu, prezentace tvorby izraelských filmových škol a další doprovodný program.

Hosté festivalu / Festival Guests

Ohlédnutí / Flashback

Výběr filmů / Film Selection

Festivalový PROGRAM / Festival Programme

17:15
NOVÁ VLNA – BLOK 1+5 / NEW WAVE – BLOCK 1+5
NOVÁ VLNA – BLOK 1 / NEW WAVE – BLOCK 1

BECALELOVA AKADEMIE UMĚNÍ A DESIGNU & TOHU
BEZALEL ACADEMY OF ARTS AND DESIGN & TOHU

Série krátkých filmů/Short film series
Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN
Izrael / Israel, 36 min

CZ Přehlídka 7 krátkých animovaných filmů z Becalelovy akademie a seskupení nezávislých animátorů Tohu, formovaného absolventy školy.

EN The showcast of 7 short animated movies selected from Bezalel Academy and Tohu (a collective of independent animation artists graduated from Bezalel)

NOVÁ VLNA – BLOK 5 / NEW WAVE – BLOCK 5

FILMOVÁ ŠKOLA STEVA TISCHE
THE STEVE TISCH SCHOOL OF FILM AND TELEVISION, TEL AVIV UNIVERSITY

Série krátkých filmů / Short film series
Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2017/ 2018, 36 min

JIŽNÍ VÍTR / SOUTHERN WINDS / רוח דרומית

2018, Matan Gur, 22 min

CZ Snímek zobrazuje složitý vztah mezi otcem – místní surfařskou legendou, a jeho jediným synem, který ho už rok neviděl.

EN The film portrays the complex relationship between a father, the local legendary surfer and his only son who hasn’t seen him in over a year.

OTEVŘETE OČI / OPEN YOUR EYES / פיקחי עינייך

2017, Ilay Mevorach, 14 min

CZ Ilana přijde jako každý měsíc na kontrolu na jeruzalémskou oční kliniku, zjistí však, že jejího lékaře tentokrát zastupuje Dr. Khoury. Ilana se sice považuje za liberální ženu, ale nechat se ošetřit arabským lékařem je pro ni nepředstavitelné.

EN Ilana arrives for her monthly treatment at the eye clinic in Jerusalem. Her doctor is absent and is replaced by Dr. Khoury. Ilana sees herself as a liberal woman but cannot imagine that an Arabic doctor would work on her eyes.

KOUPIT LÍSTEK NA:
2. 10. ST 17:15 sál B

18:00
HAVRAN – ZEEV ŽABOTINSKÝ / THE RAVEN – ZE‘EV JABOTINSKY / העורב

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2015, 60 min
Režie / Director: Ayelet Ofarim
Produkce / Producer: Yair Qedar, Michal Weits, Gili Nadav

CZ Havran se pokouší zachytit Žabotinského složitou, kontroverzní povahu. Film mapuje důležitá rozhodnutí, touhy a schopnosti, které tuto konfliktní, kontroverzní osobnost nakonec dovedly k předčasnému ukončení života, a ukazuje Žabotinského význam pro sionistické hnutí a pro Izrael.

EN Raven tries to capture Jabotinsky’s complicated  character. The film follows his conflicted, controversial character, important choices, desires and abilities that eventually led him to end his life prematurely but left a huge mark on the Zionist movement and Israel.

KOUPIT LÍSTEK NA:
2. 10. ST 18:00 sál A

19:00
TKANIČKY / LACES / שרוכים

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2018, 98 min
Režie / Director: Jacob Goldwasser

CZ Gadi je „velké dítě“. Mírně retardovaný mladík, nezdolný optimista s nakažlivým smíchem, se musí po matčině smrti dočasně nastěhovat ke svému otci Reuvenovi. Ten se svého odlišného syna po celý život úspěšně stranil, nyní dostávají příležitost jeden druhého konečně lépe poznat a skrytá láska otce a syna na sebe nedá dlouho čekat.

EN Gadi is a child-adult with mild retardation, he has an infectious laugh and endless optimism. His mother’s sudden death forces Gadi to move temporarily to the house of his father. Reuven, Gadi’s father, absorbed in his own problems, has always been put off by interactions with his unusual son. But the hidden love between the father and son grows steadily stronger as they get to know each other again.

KOUPIT LÍSTEK NA:
2. 10. ST 19:00 sál B

19:30
VZPOMÍNKY NA PROCES S EICHMANNEM / MEMORIES OF THE EICHMANN TRIAL
זכרונות משפט אייכמן

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 1979 (2011), 65 min
Režie / Director: David Perlov
Produkce / Producers: Liat Benhabib, Yael Perlov

CZ Dokument sestavený z rozhovorů natočených 17 let po procesu s Eichmannem. Hlavními aktéry jsou izraelští přeživší holokaust, jejich současníci i potomci, ale i mladí rodilí Izraelci. Zamýšlejí se nad tím, jak proces proměnil izraelské vnímání holokaustu a jeho přeživších a jak ovlivnil jejich rodiny. Středeční projekci uvede Jael Perlov krátkou přednáškou o dokumentaristovi Davidu Perlovovi. (15 min, v angličtině, bez tlumočení)

EN A documentary composed of interviews 17 years after the Eichmann trial. Those interviewed are Israeli Holocaust survivors, children of survivors and young native born Israelis. They reflect upon how the trial transformed Israeli perceptions of the Holocaust and the survivors and the way it affected them and their families. Wednesday screening will be open by Yael Perlov’s talk about her father, the documentarist David Perlov. (15 min, only in English)

KOUPIT LÍSTEK NA:
2. 10. ST 19:30 sál A

21:10
JINÝ PŘÍBĚH / THE OTHER STORY / סיפור אחר

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2018, 112 min
Scénář a režie / Screenplay and Director: Avi Nesher

CZ Svéhlavá Anat se nečekaně rozhodne provdat za ortodoxního mladíka s divokou minulostí. Odhodlání svatbu překazit svede znovu dohromady Anatiny rozvedené rodiče, kteří spolu s dědečkem začnou připravovat tajný plán. Všechno ale nakonec dopadne úplně jinak, než si představovali.

EN A willful Anat suddenly decides to marry a young orthodox man with a wild past. Her divorced secular parents get together and with her grandfather they connive a plot to thwart the upcoming nuptial but with unforeseen results.

KOUPIT LÍSTEK NA:
2. 10. ST 21:10 sál B

21:30
DEVADESÁTIMINUTOVÁ VÁLKA / THE 90 MINUTES WAR / מלחמת 90 הדקות

Jazyk / Language: HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2017, 85 min
Režie / Director: Eyal Halfon

CZ Konečně, po více než sto letech krvavých bojů a chvíli předtím, než se kolo násilí stihne znovu roztočit , přichází ideální řešení izraelsko-palestinského konfliktu: fotbalový zápas. Jeden zápas, který rozhodne o tom, kdo ve Svaté zemi zůstane a kdo bude muset odejít.

EN Finally, after more than a hundred years of bloodshed, the Israeli-Palestinian conflict is about to be resolved. A moment before another round of violence, the ideal solution has been reached: a soccer game. One game that will decide who gets to stay in the Holy Land, and who must leave.

KOUPIT LÍSTEK NA:
2. 10. ST 21:30 sál A

17:30
NOVÁ VLNA – BLOK 4 / NEW WAVE – BLOCK 4

FILMOVÁ ŠKOLA STEVA TISCHE
THE STEVE TISCH SCHOOL OF FILM AND TELEVISION, TEL AVIV UNIVERSITY

Série krátkých filmů / Short film series
Jazyk / Language: HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2018, 60 min
Produkce a umělecká režie / Producer and Artistic Director: Yael Perlov

DOCUDANCE 2018

Flashmob, Hila Chessen, 19 min
Núr / Nour – نور, Ori Birger, 23 min
Hora / Horah, Ido Weisman, 18 min

CZ Tři krátké studentské filmy, které ukazují tanec jako prostředek vyjádření osobní bolesti a sociálního protestu. Filmy v produkci Jael Perlov představují komplikovanou izraelskou realitu prostřednictvím různých aspektů tance. Každý přináší pohled svého tvůrce na místní život a společně vytvářejí mozaiku odrážející vícevrstvou společnost, která sdílí jeden společný výrazový prostředek: tanec.

EN Three short student films that show how dance can also serve as means of expressing personal pain and social protest. The films with Yael Perlov’s production present the complexity of life in Israel through different aspects of dance. Each brings its creator’s point of view on Israeli life and together they create a mosaic reflecting a multi-layered society that shares one common means of expression: Dance.

KOUPIT LÍSTEK NA:
3. 10. ČT 17:30 sál B

17:45
PO STOPÁCH LADINA / IN SEARCH OF LADINO / בעקבות הלדינו

Jazyk / Language: HE, LAD
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 1981 (2017), 49 min
Režie / Director: David Perlov
Produkce / Producers: Liat Benhabib, Yael Perlov

CZ Film přibližuje izraelskou ladino komunitu, její kulturu, vzpomínky a naděje na budoucnost milovaného mateřského jazyka. Perlov se ve svém snímku nesnaží vzdělávat, namísto toho soustředí svou pozornost na tváře jednotlivých lidí, pozorně naslouchá jejich příběhům a písním a vytváří dílo, ve kterém znovu ožívá bohatá a rozmanitá kultura ladina.

EN The film follows Israeli Ladino-speaking community, their culture, memories and hopes for the future of their mother tongue. Perlov avoids being didactic: he focuses on the faces of the people listening carefully to their stories and songs, and he creates a film that brings back to life the richness and diversity of Ladino culture.

KOUPIT LÍSTEK NA:
3. 10. ČT 17:45 sál A

18:30
NOVÁ VLNA – BLOK 2 / NEW WAVE – BLOCK 2

FILMOVÁ ŠKOLA MAALE
MA‘ALEH SCHOOL OF TELEVISION, FILM AND THE ARTS

Série krátkých filmů / Short film series
Jazyk / Language: HE, ARAB, RU
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 73 min

POSEDLÝ / POSSESSED / אוכרוז‘ דיבוק

2018, Ariel Pariente, 21 min

CZ Z nevinné návštěvy kina se vyklube událost, která Samimu a jeho mladšímu bratrovi Judemu zásadně změní život.

EN When Sami and his younger brother Yudeh go to see a movie, each of them returns home profoundly altered.

TA NEJMLADŠ / THE YOUNGEST / מזינקע

2018, Rachel Elitzur, 19 min

CZ Mladá ultraortodoxní Židovka sní o lásce a o svatbě, ale zdá se, že její matka jí nechce dopřát volnost.

EN An ultra-Orthodox Jewish young woman dreams of love and finding a match, but her mother seems unwilling to let go.

OTEC A SYN / MY FATHER’S SON / אב ובנו

2018, Hillel Rate, 33 min

CZ Láskyplný a symbiotický vztah mezi otcem a synem prochází velkou zkouškou, když se syn rozhodne osamostatnit.

EN A loving and symbiotic relationship between a father and a son is tested when the son tries to make a life of his own.

KOUPIT LÍSTEK NA:
3. 10. ČT 18:30 sál C

19:00
DEVADESÁTIMINUTOVÁ VÁLKA / THE 90 MINUTES WAR / מלחמת 90 הדקות

Jazyk / Language: HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2017, 85 min
Režie / Director: Eyal Halfon

CZ Konečně, po více než sto letech krvavých bojů a chvíli předtím, než se kolo násilí stihne znovu roztočit , přichází ideální řešení izraelsko-palestinského konfliktu: fotbalový zápas. Jeden zápas, který rozhodne o tom, kdo ve Svaté zemi zůstane a kdo bude muset odejít.

EN Finally, after more than a hundred years of bloodshed, the Israeli-Palestinian conflict is about to be resolved. A moment before another round of violence, the ideal solution has been reached: a soccer game. One game that will decide who gets to stay in the Holy Land, and who must leave.

KOUPIT LÍSTEK NA:
3. 10. ČT 19:00 sál B

19:30
SVĚDECTVÍ / TESTAMENT / העדות

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael, Rakousko / Israel, Austria, 2017, 94 min
Scénář a režie / Screenplay and Director: Amichai Greenberg

CZ Mysteriózní drama o muži, který v zájmu odhalení pravdy dává v sázku všechno. Joel, mezinárodní odborník na dějiny holokaustu bojující proti popíračům holokaustu, náhodou objeví přísně tajné dokumenty, které naznačují, že Joelova vlastní matka žije pod falešnou identitou.

EN A mystery drama about a man who is willing to risk everything to discover the truth. Yoel, an international expert in Holocaust research leading a significant debate against Holocaust deniers, discovers by chance classified documents which hint to the fact that his mother is living under an assumed identity.

KOUPIT LÍSTEK NA:
3. 10. ČT 19:30 sál A

21:00
V TEMNOTĚ / OUT IN THE DARK / עלטה

Jazyk / Language: HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2013, 96 min
Režie / Director: Michael Mayer

CZ Palestinský student Nimer potká izraelského právníka Roye a zamilují se do sebe. Nimer je však brzy konfrontován s tvrdou realitou – palestinská společnost ho odmítá kvůli sexuální identitě a izraelská kvůli národnosti. Když je Nimerův blízký přítel poslán z Tel Avivu zpět na Západní břeh, kde je brutálně zavražděn, musí si Nimer vybrat mezi životem, o jakém snil, a láskou k Royovi.

EN Nimer, a Palestinian student, meets Roy, an Israeli lawyer, and the two fall in love. Nimer is soon confronted with the harsh reality – Palestinian society rejects him for his sexual identity, and Israeli society rejects him for his nationality. When his close friend is sent back from Tel Aviv to the West Bank, where he is brutally murdered, Nimer must choose between the life he thought he wanted and his love for Roy.

KOUPIT LÍSTEK NA:
3. 10. ČT 21:00 sál B

21:30
SVATEBNÍ PLÁN / THROUGH THE WALL / לעבור את הקיר

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2016, 110 min
Scénář a režie / Screenplay and Director: Rama Burshtein

CZ Komedie uznávané režisérky Ramy Burshtein (Vyplnit prázdnotu). Přípravy na ortodoxní svatbu jsou v plném proudu, jenže ženich si to na poslední chvíli rozmyslí. Nevěsta Michal odmítne zrušit původní svatební plány. Věří, že s Boží pomocí snadno najde nového manžela, a pouští se do místy komického hledání toho pravého.

EN A film by the acclaimed director Rama Burshtein (Fill the Void). Everything is ready for Michal’s orthodox wedding, there is just one problem – at the last minute, her groom has had a change of heart. Michal refuses to cancel the wedding plans. Believing that it is a small task for God to find her a new husband, she embarks on a frequently hilarious matchmaking journey to find the right man.

KOUPIT LÍSTEK NA:
3. 10. ČT 21:30 sál A

15:30
BIALIK – KRÁL ŽIDŮ / KING OF THE JEWS – BIALIK / מלך היהודים

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2014, 56 min
Produkce a režie / Producer and Director: Yair Qedar

CZ Fascinující příběh malého chlapce ze štetlu, který se stal králem Židů. Spojení působivé animace a moderního provedení Bialikových básní se vzácnými archivními záběry a dávno zapomenutými fotografiemi. Snímek doplňují rozhovory s předními literárními vědci i s Bialikovými obdivovateli a fanoušky z celého světa. Filmem provází podmanivý hlas Chajima Topola.

EN A fascinating story of a little boy from the shtetl who became the King of the Jews. The unique  animation and contemporary performance of Bialik’s poems are put together with rare archival footage and long forgotten photographs. Adding to it are a voice-over by Chaim Topol and interviews with foremost Bialik researchers and fans from Israel and around the world.

KOUPIT LÍSTEK NA:
4. 10. PÁ 15:30 sál A

16:00
PO STOPÁCH LADINA / IN SEARCH OF LADINO / בעקבות הלדינו

Jazyk / Language: HE, LAD
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 1981 (2017), 49 min
Režie / Director: David Perlov
Produkce / Producers: Liat Benhabib, Yael Perlov

CZ Film přibližuje izraelskou ladino komunitu, její kulturu, vzpomínky a naděje na budoucnost milovaného mateřského jazyka. Perlov se ve svém snímku nesnaží vzdělávat, namísto toho soustředí svou pozornost na tváře jednotlivých lidí, pozorně naslouchá jejich příběhům a písním a vytváří dílo, ve kterém znovu ožívá bohatá a rozmanitá kultura ladina.

EN The film follows Israeli Ladino-speaking community, their culture, memories and hopes for the future of their mother tongue. Perlov avoids being didactic: he focuses on the faces of the people listening carefully to their stories and songs, and he creates a film that brings back to life the richness and diversity of Ladino culture.

KOUPIT LÍSTEK NA:
4. 10. PÁ 16:00 sál B

17:00
ČERNÝ MED, ŽIVOT BÁSNÍKA AVRAHAMA SUCKEVERA / BLACK HONEY, THE POETIC LIFE OF AVRAHAM SUTSKEVER / דבש שחור, שירת חייו של אברהם סוצקבר

Jazyk / Language: HE, EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2018, 76 min
Režie / Director: Uri  Barbash
Produkce / Producer: Yait Qedar

CZ Avraham Suckever nebyl jen největším moderním jidiš básníkem. Byl to také muž, který za 2. světové války zachraňoval židovské písemnosti, bojoval jako partyzán a svědčil v Norimberském procesu. Za svého života nepovolil natočit film o sobě. Dnes, deset let po jeho smrti, vypráví snímek Černý med jeho neuvěřitelný životní příběh.

EN Avraham Sutskever was not only the greatest Yiddish poet of modern time. But also the man who saved Jewish manuscripts from the Nazis and testified in the Nuremberg Trials. During his life he wouldn’t let a film about himself be made. Today, ten years after his passing, Black Honey tells his incredible lifestory.

KOUPIT LÍSTEK NA:
4. 10. PÁ 17:00 sál A

17:30
MŮJ MICHAEL / MY MICHAEL / מיכאל שלי

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 1975, 87 min
Scénář a režie / Screenplay and Director: Dan Wolman

CZ Film z rozděleného Jeruzaléma počátku 50. let líčí příběh třicetileté Chany propadající se stále hlouběji do traumatu neuspokojivého manželského vztahu a svých temných vášnivých snů. Předlohou filmu je bestseller nedávno zesnulého romanopisce Amose Oze.

EN Set in the divided city of Jerusalem of the early 1950’s, the film tells a story of a tormented Hannah and her stolid, dutiful husband, Michael. Hannah tries to find a way out of her bourgeois life and marriage through self-destructive fantasies. The film is based on a bestselling novel of Amos Oz who has recently passed away.

KOUPIT LÍSTEK NA:
4. 10. PÁ 17:30 sál B

18:30
NOVÁ VLNA – BLOK 3 / NEW WAVE – BLOCK 3

FILMOVÁ ŠKOLA SAMA SPIEGELA
SAM SPIEGEL FILM SCHOOL

Série krátkých filmů / Short film series
Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 68 min

FLORA NA KLOUZAČCE / SLIDING FLORA
שיבולת בקפה

2003, Talia Lavie, 12 min

CZ Flora se narodila přímo na poli, aspoň to všem tvrdí. Je servírkou v kavárně, která vyžaduje akrobatické dovednosti, a ty hlavní hrdince nejsou zrovna vlastní. Přesto však neztrácí cit pro drama.

EN Flora was born in the field, that’s what she keeps telling everyone. She is a waitress in a coffee shop that requires complex acrobatic skills. Flora cannot take it anymore. But she still hasn’t lost her dramatic talent.

HYMNA / ANTHEM / המנון

2008, Elad Keidan, 36 min

CZ Někdy i ty nejobyčejnější dny dokáží pořádně překvapit. Jak zjistí starý mládenec z jeruzalémského předměstí, když se v předvečer šabatu vydá koupit mléko.

EN Sometimes even the most ordinary days take a surprising turn, as one middle-aged suburban bachelor discovers when he sets out to buy milk in a Jerusalem neighborhood on the eve of the holy Sabbath.

MÍNUS PLUS / MINUS PLUS / מינוס פלוס

2001, Shahar Kohen, 20 min

CZ Šaul, vynálezce a bývalý kytarista, je rozpolcený mezi láskou ke své přítelkyni Jael a válkou s dodavatelem elektřiny, který jim odpojí proud.

EN Shaul, an ex-guitarist and an inventor, is torn between his love for Yael and his war with Electric Company which disconnects their power supply.

KOUPIT LÍSTEK NA:
4. 10. PÁ 18:30 sál C

19:00
ÚKRYT / SHELTER / מסתור

Jazyk / Language: HE, ARAB, EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN
Izrael, Německo, Francie / Israel, Germany, France, 2017, 93 min
Scénář a režie / Screenplay and Director: Eran Riklis

CZ Dvě ženy, pro které se bezpečný úkryt v Hamburku stává pastí, v níž nepanuje důvěra, ani bezpečí. Izraelská agentka Naomi (Neta Riskin) chrání Libanonku Monu (Golshifteh Farahani), která pracovala pro Mosad jako informátorka a nyní se zotavuje po plastické operaci, aby mohla získat novou identitu. Páteční projekci osobně uvede režisér Eran Riklis a hlavní protagonistka Neta Riskin, po filmu následuje beseda s oběma tvůrci.

EN Two women trapped in a safehouse where nothing is safe and no one can be trusted. Naomi (Neta Riskin), an Israeli Mossad agent is sent to protect their a Lebanese informant Mona (Golshifteh Farahani) who is recovering from plastic surgery for her new identity. The director Eran Riklis and main protagonist Neta Riskin will open the Friday screening. Q&A session will follow.

KOUPIT LÍSTEK NA:
4. 10. PÁ 19:00 sál A

19:30
OLIVOVNÍK / ZAYTOUN / להישאר בחיים

Jazyk / Language: HE, ARAB, EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael, GB, Francie / Israel, UK, France, 2012, 110 min
Režie / Director: Eran Riklis

CZ Příběh nečekaného spojenectví mezi dvanáctiletým palestinským uprchlíkem a izraelským vojenským pilotem sestřeleným nad Bejrútem v roce 1982. Počáteční vzájemná nedůvěra se mění v přátelství, když spolu prchají z válkou zničeného Libanonu na místo, které oba nazývají svým domovem. Páteční projekci uvede režisér Eran Riklis, po projekci následuje beseda.

EN The story of the unlikely alliance between a 12-year-old Palestinian refugee and an Israeli fighter pilot shot down over Beirut in 1982. Their initial distrust develops into friendship as they make their way across war-torn Lebanon on a journey to a place they both call home. Eran Riklis, the director of the film, will open the Friday screening. Q&A session will follow.

KOUPIT LÍSTEK NA:
4. 10. PÁ 19:30 sál B

21:45
V TEMNOTĚ / OUT IN THE DARK / עלטה

Jazyk / Language: HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2013, 96 min
Režie / Director: Michael Mayer

CZ Palestinský student Nimer potká izraelského právníka Roye a zamilují se do sebe. Nimer je však brzy konfrontován s tvrdou realitou – palestinská společnost ho odmítá kvůli sexuální identitě a izraelská kvůli národnosti. Když je Nimerův blízký přítel poslán z Tel Avivu zpět na Západní břeh, kde je brutálně zavražděn, musí si Nimer vybrat mezi životem, o jakém snil, a láskou k Royovi.

EN Nimer, a Palestinian student, meets Roy, an Israeli lawyer, and the two fall in love. Nimer is soon confronted with the harsh reality – Palestinian society rejects him for his sexual identity, and Israeli society rejects him for his nationality. When his close friend is sent back from Tel Aviv to the West Bank, where he is brutally murdered, Nimer must choose between the life he thought he wanted and his love for Roy.

KOUPIT LÍSTEK NA:
4. 10. PÁ 21:45 sál A

22:00
TKANIČKY / LACES / שרוכים

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2018, 98 min
Režie / Director: Jacob Goldwasser

CZ Gadi je „velké dítě“. Mírně retardovaný mladík, nezdolný optimista s nakažlivým smíchem, se musí po matčině smrti dočasně nastěhovat ke svému otci Reuvenovi. Ten se svého odlišného syna po celý život úspěšně stranil, nyní dostávají příležitost jeden druhého konečně lépe poznat a skrytá láska otce a syna na sebe nedá dlouho čekat.

EN Gadi is a child-adult with mild retardation, he has an infectious laugh and endless optimism. His mother’s sudden death forces Gadi to move temporarily to the house of his father. Reuven, Gadi’s father, absorbed in his own problems, has always been put off by interactions with his unusual son. But the hidden love between the father and son grows steadily stronger as they get to know each other again.

KOUPIT LÍSTEK NA:
4. 10. PÁ 22:00 sál B

14:30
NOVÁ VLNA – BLOK 2 / NEW WAVE – BLOCK 2

FILMOVÁ ŠKOLA MAALE
MA‘ALEH SCHOOL OF TELEVISION, FILM AND THE ARTS

Série krátkých filmů / Short film series
Jazyk / Language: HE, ARAB, RU
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 73 min

POSEDLÝ / POSSESSED / אוכרוז‘ דיבוק

2018, Ariel Pariente, 21 min

CZ Z nevinné návštěvy kina se vyklube událost, která Samimu a jeho mladšímu bratrovi Judemu zásadně změní život.

EN When Sami and his younger brother Yudeh go to see a movie, each of them returns home profoundly altered.

TA NEJMLADŠ / THE YOUNGEST / מזינקע

2018, Rachel Elitzur, 19 min

CZ Mladá ultraortodoxní Židovka sní o lásce a o svatbě, ale zdá se, že její matka jí nechce dopřát volnost.

EN An ultra-Orthodox Jewish young woman dreams of love and finding a match, but her mother seems unwilling to let go.

OTEC A SYN / MY FATHER’S SON / אב ובנו

2018, Hillel Rate, 33 min

CZ Láskyplný a symbiotický vztah mezi otcem a synem prochází velkou zkouškou, když se syn rozhodne osamostatnit.

EN A loving and symbiotic relationship between a father and a son is tested when the son tries to make a life of his own.

KOUPIT LÍSTEK NA:
5. 10. SO 14:30 sál A

15:30
ČERNÝ MED, ŽIVOT BÁSNÍKA AVRAHAMA SUCKEVERA / BLACK HONEY, THE POETIC LIFE OF AVRAHAM SUTSKEVER / דבש שחור, שירת חייו של אברהם סוצקבר

Jazyk / Language: HE, EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2018, 76 min
Režie / Director: Uri  Barbash
Produkce / Producer: Yait Qedar

CZ Avraham Suckever nebyl jen největším moderním jidiš básníkem. Byl to také muž, který za 2. světové války zachraňoval židovské písemnosti, bojoval jako partyzán a svědčil v Norimberském procesu. Za svého života nepovolil natočit film o sobě. Dnes, deset let po jeho smrti, vypráví snímek Černý med jeho neuvěřitelný životní příběh.

EN Avraham Sutskever was not only the greatest Yiddish poet of modern time. But also the man who saved Jewish manuscripts from the Nazis and testified in the Nuremberg Trials. During his life he wouldn’t let a film about himself be made. Today, ten years after his passing, Black Honey tells his incredible lifestory.

KOUPIT LÍSTEK NA:
5. 10. SO 15:30 sál B

16:00
OCHUTNEJTE HEBREJŠTINU

Přednáška v češtině/ Lecture in Czech, 45 min

CZ Ponořte se do tajů a krás jazyka, který se po téměř dvou tisících letech dočkal znovuoživení a nyní pulzuje plným životem. Se základy hebrejštiny vás seznámí lektoři z jazykové školy Ulpan.

KOUPIT LÍSTEK NA:
5. 10. SO 16:00 sál C

16:15
VZPOMÍNKY NA PROCES S EICHMANNEM / MEMORIES OF THE EICHMANN TRIAL
זכרונות משפט אייכמן

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 1979 (2011), 65 min
Režie / Director: David Perlov
Produkce / Producers: Liat Benhabib, Yael Perlov

CZ Dokument sestavený z rozhovorů natočených 17 let po procesu s Eichmannem. Hlavními aktéry jsou izraelští přeživší holokaust, jejich současníci i potomci, ale i mladí rodilí Izraelci. Zamýšlejí se nad tím, jak proces proměnil izraelské vnímání holokaustu a jeho přeživších a jak ovlivnil jejich rodiny. Středeční projekci uvede Jael Perlov krátkou přednáškou o dokumentaristovi Davidu Perlovovi. (15 min, v angličtině, bez tlumočení)

EN A documentary composed of interviews 17 years after the Eichmann trial. Those interviewed are Israeli Holocaust survivors, children of survivors and young native born Israelis. They reflect upon how the trial transformed Israeli perceptions of the Holocaust and the survivors and the way it affected them and their families. Wednesday screening will be open by Yael Perlov’s talk about her father, the documentarist David Perlov. (15 min, only in English)

KOUPIT LÍSTEK NA:
5. 10. SO 16:15 sál A

17:30
BIALIK – KRÁL ŽIDŮ / KING OF THE JEWS – BIALIK / מלך היהודים

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2014, 56 min
Produkce a režie / Producer and Director: Yair Qedar

CZ Fascinující příběh malého chlapce ze štetlu, který se stal králem Židů. Spojení působivé animace a moderního provedení Bialikových básní se vzácnými archivními záběry a dávno zapomenutými fotografiemi. Snímek doplňují rozhovory s předními literárními vědci i s Bialikovými obdivovateli a fanoušky z celého světa. Filmem provází podmanivý hlas Chajima Topola.

EN A fascinating story of a little boy from the shtetl who became the King of the Jews. The unique  animation and contemporary performance of Bialik’s poems are put together with rare archival footage and long forgotten photographs. Adding to it are a voice-over by Chaim Topol and interviews with foremost Bialik researchers and fans from Israel and around the world.

KOUPIT LÍSTEK NA:
5. 10. SO 17:30 sál B

18:00
NOVÁ VLNA – BLOK 1+5 / NEW WAVE – BLOCK 1+5
NOVÁ VLNA – BLOK 1 / NEW WAVE – BLOCK 1

BECALELOVA AKADEMIE UMĚNÍ A DESIGNU & TOHU
BEZALEL ACADEMY OF ARTS AND DESIGN & TOHU

Série krátkých filmů/Short film series
Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN
Izrael / Israel, 36 min

CZ Přehlídka 7 krátkých animovaných filmů z Becalelovy akademie a seskupení nezávislých animátorů Tohu, formovaného absolventy školy.

EN The showcast of 7 short animated movies selected from Bezalel Academy and Tohu (a collective of independent animation artists graduated from Bezalel)

NOVÁ VLNA – BLOK 5 / NEW WAVE – BLOCK 5

FILMOVÁ ŠKOLA STEVA TISCHE
THE STEVE TISCH SCHOOL OF FILM AND TELEVISION, TEL AVIV UNIVERSITY

Série krátkých filmů / Short film series
Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2017/ 2018, 36 min

JIŽNÍ VÍTR / SOUTHERN WINDS / רוח דרומית

2018, Matan Gur, 22 min

CZ Snímek zobrazuje složitý vztah mezi otcem – místní surfařskou legendou, a jeho jediným synem, který ho už rok neviděl.

EN The film portrays the complex relationship between a father, the local legendary surfer and his only son who hasn’t seen him in over a year.

OTEVŘETE OČI / OPEN YOUR EYES / פיקחי עינייך

2017, Ilay Mevorach, 14 min

CZ Ilana přijde jako každý měsíc na kontrolu na jeruzalémskou oční kliniku, zjistí však, že jejího lékaře tentokrát zastupuje Dr. Khoury. Ilana se sice považuje za liberální ženu, ale nechat se ošetřit arabským lékařem je pro ni nepředstavitelné.

EN Ilana arrives for her monthly treatment at the eye clinic in Jerusalem. Her doctor is absent and is replaced by Dr. Khoury. Ilana sees herself as a liberal woman but cannot imagine that an Arabic doctor would work on her eyes.

KOUPIT LÍSTEK NA:
5. 10. SO 18:00 sál C

18:00
JAKUB SZÁNTÓ – REPORTÁŽ JAKO MINIFILM

Přednáška v češtině / Lecture in Czech, 60 min

Uprostřed každodenního zpravodajského proudu se ukrývají nenápadné minifilmy. Silné příběhy napříč historií, kontinenty, společenskými vrstvami. Dlouholetý reportér českého zpravodajství v Izraeli, Jakub Szántó, a jeho kameramanský souputník Marek Halfar odkryjí, jak se taková látka objevuje, natáčí a vměstnává do kratičkého reportážního formátu. Přednáška s filmovými ukázkami.

KOUPIT LÍSTEK NA:
5. 10. SO 18:00 sál A

19:00
JINÝ PŘÍBĚH / THE OTHER STORY / סיפור אחר

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2018, 112 min
Scénář a režie / Screenplay and Director: Avi Nesher

CZ Svéhlavá Anat se nečekaně rozhodne provdat za ortodoxního mladíka s divokou minulostí. Odhodlání svatbu překazit svede znovu dohromady Anatiny rozvedené rodiče, kteří spolu s dědečkem začnou připravovat tajný plán. Všechno ale nakonec dopadne úplně jinak, než si představovali.

EN A willful Anat suddenly decides to marry a young orthodox man with a wild past. Her divorced secular parents get together and with her grandfather they connive a plot to thwart the upcoming nuptial but with unforeseen results.

KOUPIT LÍSTEK NA:
5. 10. SO 19:00 sál B

20:00
ÚKRYT / SHELTER / מסתור

Jazyk / Language: HE, ARAB, EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN
Izrael, Německo, Francie / Israel, Germany, France, 2017, 93 min
Scénář a režie / Screenplay and Director: Eran Riklis

CZ Dvě ženy, pro které se bezpečný úkryt v Hamburku stává pastí, v níž nepanuje důvěra, ani bezpečí. Izraelská agentka Naomi (Neta Riskin) chrání Libanonku Monu (Golshifteh Farahani), která pracovala pro Mosad jako informátorka a nyní se zotavuje po plastické operaci, aby mohla získat novou identitu.

EN Two women trapped in a safehouse where nothing is safe and no one can be trusted. Naomi (Neta Riskin), an Israeli Mossad agent is sent to protect their a Lebanese informant Mona (Golshifteh Farahani) who is recovering from plastic surgery for her new identity.

KOUPIT LÍSTEK NA:
5. 10. SO 20:00 sál A

21:30
V TEMNOTĚ / OUT IN THE DARK / עלטה

Jazyk / Language: HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2013, 96 min
Režie / Director: Michael Mayer

CZ Palestinský student Nimer potká izraelského právníka Roye a zamilují se do sebe. Nimer je však brzy konfrontován s tvrdou realitou – palestinská společnost ho odmítá kvůli sexuální identitě a izraelská kvůli národnosti. Když je Nimerův blízký přítel poslán z Tel Avivu zpět na Západní břeh, kde je brutálně zavražděn, musí si Nimer vybrat mezi životem, o jakém snil, a láskou k Royovi.

EN Nimer, a Palestinian student, meets Roy, an Israeli lawyer, and the two fall in love. Nimer is soon confronted with the harsh reality – Palestinian society rejects him for his sexual identity, and Israeli society rejects him for his nationality. When his close friend is sent back from Tel Aviv to the West Bank, where he is brutally murdered, Nimer must choose between the life he thought he wanted and his love for Roy.

KOUPIT LÍSTEK NA:
5. 10. SO 21:30 sál B

22:00
SVĚDECTVÍ / TESTAMENT / העדות

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael, Rakousko / Israel, Austria, 2017, 94 min
Scénář a režie / Screenplay and Director: Amichai Greenberg

CZ Mysteriózní drama o muži, který v zájmu odhalení pravdy dává v sázku všechno. Joel, mezinárodní odborník na dějiny holokaustu bojující proti popíračům holokaustu, náhodou objeví přísně tajné dokumenty, které naznačují, že Joelova vlastní matka žije pod falešnou identitou.

EN A mystery drama about a man who is willing to risk everything to discover the truth. Yoel, an international expert in Holocaust research leading a significant debate against Holocaust deniers, discovers by chance classified documents which hint to the fact that his mother is living under an assumed identity.

KOUPIT LÍSTEK NA:
5. 10. SO 22:00 sál A

14:00
NOVÁ VLNA – BLOK 3 / NEW WAVE – BLOCK 3

FILMOVÁ ŠKOLA SAMA SPIEGELA
SAM SPIEGEL FILM SCHOOL

Série krátkých filmů / Short film series
Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 68 min

FLORA NA KLOUZAČCE / SLIDING FLORA
שיבולת בקפה

2003, Talia Lavie, 12 min

CZ Flora se narodila přímo na poli, aspoň to všem tvrdí. Je servírkou v kavárně, která vyžaduje akrobatické dovednosti, a ty hlavní hrdince nejsou zrovna vlastní. Přesto však neztrácí cit pro drama.

EN Flora was born in the field, that’s what she keeps telling everyone. She is a waitress in a coffee shop that requires complex acrobatic skills. Flora cannot take it anymore. But she still hasn’t lost her dramatic talent.

HYMNA / ANTHEM / המנון

2008, Elad Keidan, 36 min

CZ Někdy i ty nejobyčejnější dny dokáží pořádně překvapit. Jak zjistí starý mládenec z jeruzalémského předměstí, když se v předvečer šabatu vydá koupit mléko.

EN Sometimes even the most ordinary days take a surprising turn, as one middle-aged suburban bachelor discovers when he sets out to buy milk in a Jerusalem neighborhood on the eve of the holy Sabbath.

MÍNUS PLUS / MINUS PLUS / מינוס פלוס

2001, Shahar Kohen, 20 min

CZ Šaul, vynálezce a bývalý kytarista, je rozpolcený mezi láskou ke své přítelkyni Jael a válkou s dodavatelem elektřiny, který jim odpojí proud.

EN Shaul, an ex-guitarist and an inventor, is torn between his love for Yael and his war with Electric Company which disconnects their power supply.

KOUPIT LÍSTEK NA:
6. 10. NE 14:00 sál B

14:30
MŮJ MICHAEL / MY MICHAEL / מיכאל שלי

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 1975, 87 min
Scénář a režie / Screenplay and Director: Dan Wolman

CZ Film z rozděleného Jeruzaléma počátku 50. let líčí příběh třicetileté Chany propadající se stále hlouběji do traumatu neuspokojivého manželského vztahu a svých temných vášnivých snů. Předlohou filmu je bestseller nedávno zesnulého romanopisce Amose Oze.

EN Set in the divided city of Jerusalem of the early 1950’s, the film tells a story of a tormented Hannah and her stolid, dutiful husband, Michael. Hannah tries to find a way out of her bourgeois life and marriage through self-destructive fantasies. The film is based on a bestselling novel of Amos Oz who has recently passed away.

KOUPIT LÍSTEK NA:
6. 10. NE 14:30 sál A

16:00
OCHUTNEJTE HEBREJŠTINU

Přednáška v češtině/ Lecture in Czech, 45 min

CZ Ponořte se do tajů a krás jazyka, který se po téměř dvou tisících letech dočkal znovuoživení a nyní pulzuje plným životem. Se základy hebrejštiny vás seznámí lektoři z jazykové školy Ulpan.

KOUPIT LÍSTEK NA:
6. 10. NE 16:00 sál C

16:45
TKANIČKY / LACES / שרוכים

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2018, 98 min
Režie / Director: Jacob Goldwasser

CZ Gadi je „velké dítě“. Mírně retardovaný mladík, nezdolný optimista s nakažlivým smíchem, se musí po matčině smrti dočasně nastěhovat ke svému otci Reuvenovi. Ten se svého odlišného syna po celý život úspěšně stranil, nyní dostávají příležitost jeden druhého konečně lépe poznat a skrytá láska otce a syna na sebe nedá dlouho čekat.

EN Gadi is a child-adult with mild retardation, he has an infectious laugh and endless optimism. His mother’s sudden death forces Gadi to move temporarily to the house of his father. Reuven, Gadi’s father, absorbed in his own problems, has always been put off by interactions with his unusual son. But the hidden love between the father and son grows steadily stronger as they get to know each other again.

KOUPIT LÍSTEK NA:
6. 10. NE 16:45 sál A

18:00
HAVRAN – ZEEV ŽABOTINSKÝ / THE RAVEN – ZE‘EV JABOTINSKY / העורב

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2015, 60 min
Režie / Director: Ayelet Ofarim
Produkce / Producer: Yair Qedar, Michal Weits, Gili Nadav

CZ Havran se pokouší zachytit Žabotinského složitou, kontroverzní povahu. Film mapuje důležitá rozhodnutí, touhy a schopnosti, které tuto konfliktní, kontroverzní osobnost nakonec dovedly k předčasnému ukončení života, a ukazuje Žabotinského význam pro sionistické hnutí a pro Izrael.

EN Raven tries to capture Jabotinsky’s complicated  character. The film follows his conflicted, controversial character, important choices, desires and abilities that eventually led him to end his life prematurely but left a huge mark on the Zionist movement and Israel.

KOUPIT LÍSTEK NA:
6. 10. NE 17:45 sál B

18:00
RUTH HUFNAGEL BEN HADAR: HISTORIE IZRAELSKÉ TELEVIZNÍ TVORBY

Přednáška v češtině / Lecture in Czech, 60 min

Homeland, In Treatment a Fauda tvoří pouhý zlomek celosvětově úspěšných izraelských televizních seriálů. Přednáška poodhalí okolnosti, které vznik těchto děl umožnily, a poukáže na různé aspekty televizní tvorby na konkrétních příkladech hlavních aktérů a místních produkcí. Přednáška s filmovými ukázkami.

KOUPIT LÍSTEK NA:
6. 10. NE 18:00 sál C

19:00
SVATEBNÍ PLÁN / THROUGH THE WALL / לעבור את הקיר

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2016, 110 min
Scénář a režie / Screenplay and Director: Rama Burshtein

CZ Komedie uznávané režisérky Ramy Burshtein (Vyplnit prázdnotu). Přípravy na ortodoxní svatbu jsou v plném proudu, jenže ženich si to na poslední chvíli rozmyslí. Nevěsta Michal odmítne zrušit původní svatební plány. Věří, že s Boží pomocí snadno najde nového manžela, a pouští se do místy komického hledání toho pravého.

EN A film by the acclaimed director Rama Burshtein (Fill the Void). Everything is ready for Michal’s orthodox wedding, there is just one problem – at the last minute, her groom has had a change of heart. Michal refuses to cancel the wedding plans. Believing that it is a small task for God to find her a new husband, she embarks on a frequently hilarious matchmaking journey to find the right man.

KOUPIT LÍSTEK NA:
6. 10. NE 19:00 sál A

19:20
DEVADESÁTIMINUTOVÁ VÁLKA / THE 90 MINUTES WAR / מלחמת 90 הדקות

Jazyk / Language: HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel, 2017, 85 min
Režie / Director: Eyal Halfon

CZ Konečně, po více než sto letech krvavých bojů a chvíli předtím, než se kolo násilí stihne znovu roztočit , přichází ideální řešení izraelsko-palestinského konfliktu: fotbalový zápas. Jeden zápas, který rozhodne o tom, kdo ve Svaté zemi zůstane a kdo bude muset odejít.

EN Finally, after more than a hundred years of bloodshed, the Israeli-Palestinian conflict is about to be resolved. A moment before another round of violence, the ideal solution has been reached: a soccer game. One game that will decide who gets to stay in the Holy Land, and who must leave.

KOUPIT LÍSTEK NA:
6. 10. NE 19:20 sál B

20:00
NOVÁ VLNA – BLOK 4 / NEW WAVE – BLOCK 4

FILMOVÁ ŠKOLA STEVA TISCHE
THE STEVE TISCH SCHOOL OF FILM AND TELEVISION, TEL AVIV UNIVERSITY

Série krátkých filmů / Short film series
Jazyk / Language: HE, ARAB
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael / Israel 2018, 60 min
Produkce a umělecká režie / Producer and Artistic Director: Yael Perlov

DOCUDANCE 2018

Flashmob, Hila Chessen, 19 min
Núr / Nour – نور, Ori Birger, 23 min
Hora / Horah, Ido Weisman, 18 min

CZ Tři krátké studentské filmy, které ukazují tanec jako prostředek vyjádření osobní bolesti a sociálního protestu. Filmy v produkci Jael Perlov představují komplikovanou izraelskou realitu prostřednictvím různých aspektů tance. Každý přináší pohled svého tvůrce na místní život a společně vytvářejí mozaiku odrážející vícevrstvou společnost, která sdílí jeden společný výrazový prostředek: tanec.

EN Three short student films that show how dance can also serve as means of expressing personal pain and social protest. The films with Yael Perlov’s production present the complexity of life in Israel through different aspects of dance. Each brings its creator’s point of view on Israeli life and together they create a mosaic reflecting a multi-layered society that shares one common means of expression: Dance.

KOUPIT LÍSTEK NA:
6. 10. NE 20:00 sál C

21:15
SVĚDECTVÍ / TESTAMENT / העדות

Jazyk / Language: HE
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael, Rakousko / Israel, Austria, 2017, 94 min
Scénář a režie / Screenplay and Director: Amichai Greenberg

CZ Mysteriózní drama o muži, který v zájmu odhalení pravdy dává v sázku všechno. Joel, mezinárodní odborník na dějiny holokaustu bojující proti popíračům holokaustu, náhodou objeví přísně tajné dokumenty, které naznačují, že Joelova vlastní matka žije pod falešnou identitou.

EN A mystery drama about a man who is willing to risk everything to discover the truth. Yoel, an international expert in Holocaust research leading a significant debate against Holocaust deniers, discovers by chance classified documents which hint to the fact that his mother is living under an assumed identity.

KOUPIT LÍSTEK NA:
6. 10. NE 21:15 sál B

21:30
OLIVOVNÍK / ZAYTOUN / להישאר בחיים

Jazyk / Language: HE, ARAB, EN
Titulky / Subtitles: CZ, EN

Izrael, GB, Francie / Israel, UK, France, 2012, 110 min
Režie / Director: Eran Riklis

CZ Příběh nečekaného spojenectví mezi dvanáctiletým palestinským uprchlíkem a izraelským vojenským pilotem sestřeleným nad Bejrútem v roce 1982. Počáteční vzájemná nedůvěra se mění v přátelství, když spolu prchají z válkou zničeného Libanonu na místo, které oba nazývají svým domovem.

EN The story of the unlikely alliance between a 12-year-old Palestinian refugee and an Israeli fighter pilot shot down over Beirut in 1982. Their initial distrust develops into friendship as they make their way across war-torn Lebanon on a journey to a place they both call home.

KOUPIT LÍSTEK NA:
6. 10. NE 21:30 sál A

Naše filmy / Our Films

Doprovodné akce / Accompanying events

Doprovodné akce festivalu

JAKUB SZÁNTÓ – REPORTÁŽ JAKO MINIFILM


SOBOTA 5. 10. | 18:00

KINO Pilotů — Sál A

Donská 19, 101 00 Praha

Doprovodné akce festivalu

RUTH HUFNAGEL BEN HADAR: HISTORIE IZRAELSKÉ TELEVIZNÍ TVORBY


NEDĚLE 6. 10. | 18:00

KINO Pilotů — SÁL C

Donská 19, 101 00 Praha

Doprovodné akce festivalu

OCHUTNEJTE HEBREJŠTINU


SOBOTA 5. 10. | 16:00

NEDĚLE 6. 10. | 16:00

KINO Pilotů — Sál C

Donská 19, 101 00 Praha

Více informací o festivalu / More about the festival

O nás

Festival izraelského filmu byl založen v roce 2017 spolkem KOLNOA CZ z.s. Zakládající členové Roman Lesný (nakladatelství ALIGIER), Tereza Regnerová (toho času vedoucí kultury na Velvyslanectví Státu Izrael), Jan Macola (majitel Kina Pilotů) a Kristýna Lesná (toho času studentka Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku) stáli u zrodu prvního ročníku.

Díky spolupráci a nápadům týmu zapálených lidí jako jsou Alžběta Macolová, Lenka Bukovská, Přemysl Bukovský, Ruth Hufnagel Ben Hadar, Jitka Pánek Jurková a mnozí další, se podařilo založit tradici festivalu.

Organizační tým
Ředitel festivalu: Roman Lesný
Programová ředitelka: Tereza Regnerová
Ředitelka Kino Pilotů: Alžběta Macolová
Majitel Kina Pilotů: Jan Macola
Vedoucí kina 35, Francouzský institut v Praze: Martina Hřibová
Koordinátorka překladatelských služeb: Lenka Bukovská

Grafický design:
• Ondřej Matyáš
• Přemysl Bukovský (2017—2018)

Filmová dokumentace: Kristýna Lesná

Odborní poradci:
• Evan Lazar
• Ruth Hufnagel Ben Hadar
• Viera Langerová
• Lukáš Přibyl

O festivalu

Festival izraelského filmu KOLNOA (קולנוע), jenž v názvu nese hebrejský výraz pro kino či kinematografii, představuje filmovou produkci této pozoruhodné a pestré země plné protikladů.

Přinášíme snímky, se kterými se v běžné české filmové distribuci téměř nesetkáme. Pro festival vybíráme jak filmové novinky, tak i starší kultovní snímky z oblasti hrané a dokumentární tvorby. Součástí festivalu jsou i tematické přednášky o izraelském filmu, prezentace tvorby izraelských filmových škol a doprovodný program z oblasti tance, hudby, výtvarného i kulinářského umění, ukázky základů hebrejštiny či arabštiny.

Festival probíhá za laskavé finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky a dalších dárců. Festivalu poskytlo záštitu Velvyslanectví Státu Izrael v České republice. Bez úžasné podpory a zájmu návštěvníků festivalu by však festival nikdy nemohl splnit svůj účel. Všem návštěvníkům, dárcům, podporovatelům i dobrovolníkům velmi děkujeme. Váš tým KOLNOA.

Místo konání 3. festivalu izraelského filmu KOLNOA 2019:
Kino Pilotů, Donská 19, Praha 10

Herní řád

soutěže Festivalu izraelského filmu KOLNOA 2019 o letenky do Tel Avivu pro dvě (2) osoby

Soutěž je vyhlášena jako součást Festivalu izraelského filmu KOLNOA. Vyhlašovatelem soutěže o letenky do Tel Avivu pro dvě (2) osoby (dále jen „Soutěž“) je organizátor Festivalu izraelského filmu KOLNOA, zapsaný spolek KOLNOA CZ z.s., se sídlem Brabcova 1159/2, 147 00 Praha 4, IČO: 06149103 (dále jen „KOLNOA“). Spolupořadatelem Soutěže, který poskytuje cenu pro výherce Soutěže, je EL AL Israel Airlines Ltd., organizační složka, Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 49279777. Soutěž je pořádaná jako podpora zájmu o izraelskou kinematografii a podpora vzájemné kulturní, turistické, poznávací a tvůrčí spolupráce mezi občany České republiky a Izraele.

Ve dnech 2. až 6. října 2019 bude v průběhu Festivalu izraelského filmu KOLNOA v Kině Pilotů, po konci představení každého festivalového filmu, rozdáván všem návštěvníkům představení dotazník k ohodnocení shlédnutého filmu a odpovědi na soutěžní otázku. Vyplněné dotazníky se budou vhazovat do připravené nádoby s označením „Soutěž KOLNOA 2019 – leť do Izraele s EL AL Israel Airlines“. Každý soutěžící smí vyplnit jeden dotazník za každé představení, které navštíví. V neděli 6. října 2019 v 23:50 bude nádoba uzavřena a zapečetěna. Dotazníky, které nebyly do uzavření nádoby do nádoby vhozeny nejsou platné a nemohou se soutěže účastnit. Dotazníky, které nebudou obsahovat požadované údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Uvedením nepravdivých či neúplných kontaktních údajů může být důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že identita výherce v podobě jméno, příjmení může být zveřejněna na Facebookových a webových stránkách KOLNOA CZ a dále s tím, že kontaktní údaje výherce budou poskytnuty spolupořadateli Soutěže, pro účely předání ceny.

Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku, jejichž dotazník bude obsahovat požadované identifikační údaje a dotazník byl řádným způsobem vhozen do nádoby, bude vylosován jeden (1) výherce a dva (2) náhradníci. Výherce Soutěže získá zpáteční letenky do Tel Avivu pro dvě (2) osoby s leteckou společností EL AL Israel Airlines – Spolupořadatelem. Losování provede zástupce Spolupořadatele. Losování proběhne do pondělí 14. října 2019 včetně.

Vylosovaný výherce bude kontaktován telefonicky prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v soutěžním dotazníku. Pokud se nepodaří výherce kontaktovat telefonicky do 18.00 hod. dne 16. října 2019, ztrácí na výhru nárok a bude osloven první vylosovaný náhradník stejným způsobem. Pokud se nepodaří prvního náhradního výherce kontaktovat telefonicky do 18.00 hod. dne 18. října 2019, ztrácí na výhru nárok a bude osloven druhý vylosovaný náhradník. Pokud se nepodaří druhého náhradního výherce kontaktovat telefonicky do 18.00 hod. dne 22. října 2019, ztrácí na výhru nárok a soutěž bude zrušena.

Předání ceny proběhne v Praze v termínu a na místě stanoveném spolupořadatelem Soutěže. Výherce si musí cenu převzít osobně a při převzetí ceny se musí prokázat platným identifikačním průkazem, ve kterém budou jeho údaje souhlasit s údaji uvedenými v soutěžním dotazníku. Výherce může být požádán, aby podepsal formulář o převzetí ceny, který stanoví bližší podmínky čerpání letenek. U výherců mladších 18-ti let musí být takový formulář o převzetí ceny (spolu)podepsán jejich zákonným zástupcem. Pokud si výherce hlavní cenu ve stanoveném termínu osobně nepřevezme, ztrácí na výhru nárok a bude osloven první vylosovaný náhradník.

Letenky musí být spolupořadatelem vystaveny do konce roku 2019, jsou nepřenosné a musí být vyčerpány najednou, tzn., že výherce se musí letu zúčastnit osobně spolu s další max. jednou (1) osobou dle vlastního výběru. Alespoň jeden z cestujících musí být starší 16-ti let. Platnost letenek (odlet) je do konce roku 2020. Termín odletu bude stanoven podle přání výherce s přihlédnutím k obsazenosti spojů do příslušné destinace. Pokud nebudou letenky vyčerpány dle stanovených podmínek, propadají bez náhrady.

Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou, cenu není možné směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. Organizátor, KOLNOA si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání ceny.

Správná odpověď na soutěžní otázku a jméno výherce budou zveřejněny na Facebooku KOLNOACZ. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Případné stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu info@kolnoa.cz do 24 hod. od vyhlášení výsledků na Facebook KOLNOACZ. Ke stížnostem uplatněným jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude přihlíženo. V případě řádného uplatnění stížnosti, nebo v případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí organizátora KOLNOA ve všech ohledech konečným.

Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

Pokud organizátor KOLNOA kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli soutěžící nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je organizátor KOLNOA oprávněn dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže vyloučit. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce, jeho nárok na výhru zaniká, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu organizátora KOLNOA bez zbytečného odkladu vrátit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje organizátorovi, jakožto správci i zpracovateli osobních údajů zároveň, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu osobních údajů poskytnutých organizátorovi k účasti v soutěži, tj. jméno a příjmení, telefonické spojení, e-mailová adresa. Organizátor jako zpracovatel osobních údajů je oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje soutěžícího pouze v souvislosti s touto soutěží.

Soutěžící bere na vědomí, že právo na ochranu osobních údajů je mu zaručeno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci apod. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce a zpracovatele jeho osobních údajů nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje se zpracovávají pouze k evidenci soutěžících na dobu 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu ve fyzické podobě hlasovacích lístků. Po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže budou hlasovací lístky skartovány.

Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý soutěžící, který zjistí, nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce a zpracovatele, a pokud jim správce či zpracovatel nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů (na který se však může soutěžící obrátit i přímo).

Poskytnutí osobních údajů soutěžícím Pořadateli je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů daný Pořadateli může soutěžící kdykoliv písemně odvolat.

Organizátor KOLNOA si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ve výjimečných případech zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči organizátoru KOLNOA a/nebo spolupořadateli Soutěže. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude zveřejněn na internetových stránkách www.kolnoa.cz.

V Praze, dne 23. září 2019

KOLNOA CZ z.s.
Brabcova 1159/2
147 00 Praha 4
IČ 06149103
e-mail: info@kolnoa.cz, tel.: +420 241 402 580

Kontakt

KOLNOA CZ z.s.
Brabcova 1159/2
147 00 Praha 4
IČ 06149103
Městský soud v Praze, spisová značka: L 68537 vedená u Městského soudu v Praze

Roman Lesný, ředitel festivalu - rlesny@aligier.cz
Tereza Regnerova, programová ředitelka festivalu - tereza.regnerova@gmail.com
info@kolnoa.cz tel.: +420 241 402 580

About us

The festival of Israeli film was incorporated in 2017 by not-for-profit association KOLNOA CZ z.s. The founding members are: Roman Lesný (ALIGIER publishing house), Tereza Regnerová (that time the Head of the Culture Department at the Israeli Embassy in Prague), Jan Macola (the owner of Kino Pilotů) and Kristýna Lesná (that time student of Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek), who organized the first season.

Much appreciation for cooperation and ideas goes to the team of inspired people like Alžběta Macolová, Lenka Bukovská, Přemysl Bukovský, Ruth Hufnagel Ben Hadar, Jitka Pánek Jurková and others who succeeded in founding the tradition of the festival.

Organization
The Director: Roman Lesný
The Programme Director: Tereza Regnerová
The Director of Kino Pilotů: Alžběta Macolová
The Owner of Kino Pilotů: Jan Macola
The Head of Kino 35 at the French Institute: Martina Hřibová
Coordinator of translation service: Lenka Bukovská

Graphic design:
• Ondřej Matyáš
• Přemysl Bukovský (2017—2018)

Film Documentation: Kristýna Lesná

Expert Advisors:
• Evan Lazar
• Ruth Hufnagel Ben Hadar
• Viera Langerová
• Lukáš Přibyl

About the festival

he KOLNOA festival of Israeli film, which bears in its name the Hebrew word for film or cinematography, presents the film production of this noteworthy land, full of colour, variety and contrasts.

We are presenting films which we commonly don´t encounter in the regular Czech film distribution. We choose for the festival both newly released films and older classics of feature and documentary production. Lectures on various themes pertaining to the Israeli film accompany the festival together with presentations of Israeli film schools and a fringe programme consisting in dance, music, arts and culinary craft, and basics of Hebrew and Arabic.

The festival takes place thanks to the generous support of The Capital City of Prague, The Ministry of Culture of the Czech Republic and other sponsors and under the auspices of the Embassy of the State of Israel in the Czech Republic. It is however mainly owing to the support of the KOLNOA fans and their keen interest in this sphere that the festival now fulfils its aims. We are very grateful to all visitors, donors, supporters and volunteers.
Sincerely yours, KOLNOA Team

Where KOLNOA Festival takes place:
Kino Pilotů, Donská 19, Praha 10

Contact

KOLNOA CZ z.s.
Brabcova 1159/2
147 00 Praha 4
Municipal Court in Prague, File No.: L 68537 maintained at the Municipal Court in Prague

Roman Lesný, the Festival Director - rlesny@aligier.cz
Tereza Regnerova, the Festival Programme Director - tereza.regnerova@gmail.com
info@kolnoa.cz tel.: +420 241 402 580